Tổng kết công tác vận động, quản lý nguồn vốn ODA năm 2017

Thứ Tư, 10/01/2018, 18:52 (GMT+7)

BHG - Ngày 10.1, tại phòng họp Thường trực UBND tỉnh, Ban vận động ODA tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, quản lý nguồn vốn ODA năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban vận động ODA tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban vận động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận tại Hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 21 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi triển khai thực hiện, trong đó có 6 dự án do UBND tỉnh là cơ quan chủ quản và 15 dự án do các Bộ, ngành làm cơ quan chủ quản. Năm 2017, Ban vận động ODA tỉnh đã chủ động tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh về việc bổ sung vốn nước ngoài cho các dự án không được giao hoặc được giao nhưng không đủ nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, kế hoạch năm 2017. Trong năm, toàn tỉnh đã có 2 dự án được phê duyệt, 2 dự án đang tiến hành đàm phám, 5 dự án đang xây dựng hồ sơ đề xuất; thực hiện giải ngân 416,77 tỷ đồng cho các dự án, đạt 88% so với kế hoạch năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận nguồn vốn ODA. Ngoài ra, do nguồn ngân sách tỉnh hạn hẹp nên nhiều dự án còn thiếu vốn đối ứng để triển khai thực hiện... Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ tồn tại, nguyên nhân dẫn đến việc một số chương trình, dự án thực hiện chậm tiến độ và các vấn đề liên quan đến chất lượng các công trình, dự án đã triển khai. Đồng thời, cũng đề xuất một số giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện tốt các công trình, dự án trọng điểm để thu hút nguồn vốn ODA trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá: Năm 2017, tỉnh ta là một trong những địa phương thu hút được nhiều các dự án, chương trình từ nguồn vốn ODA. Kết quả đó cho thấy sự nỗ lực, linh hoạt của Ban vận động ODA tỉnh trong thực hiện công tác tham mưu và triển khai tốt việc thu hút các nguồn vốn ODA. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Ban vận động và các ngành, các cấp, các địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với tỉnh nâng cao hiệu quả vận động thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên địa bàn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại Quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ của Ban vận động cho phù hợp, sâu sát, chất lượng hơn. Tiến hành rà soát các dự án đang và sẽ triển khai, trên cơ sở căn cứ nguồn vốn hỗ trợ của T.Ư, nguồn lực địa phương kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch trung hạn về vốn đối ứng các dự án ODA và quy định triển khai dự án ODA một cách cụ thể. Tập trung hoàn thiện Đề án Thành lập Ban quản lý dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Minh Tiến cũng yêu cầu các chủ đầu tư nắm bắt chặt chẽ quy định của T.Ư và của tỉnh về thực hiện các dự án liên quan đến thu hút nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong năm 2018...

Tin, ảnh: Văn Long

.