Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ Tư, 24/02/2021, 10:00 (GMT+7)

BHG - Sáng 24.2, tại Cục Thống kê tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tham dự hội nghị tập huấn có các thành viên Ban chỉ đạo và tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh; giám sát viên cấp tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng... nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển KT – XH của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển KT – XH của Đảng và Nhà nước. Tổng điều tra thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày mùng 1.3 - 30.5.2021; giai đoạn 2 từ ngày mùng 1.7 – 30.7.2021. Kết quả sơ bộ tổng điều tra được công bố vào tháng 12.2021.

Trong thời gian 2 ngày, 24 và 25.2.2021, các đại biểu sẽ được thông tin các nội dung: Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và thông qua quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh; triển khai kế hoạch Tổng điều tra của Ban chỉ đạo tỉnh. Tập huấn các nghiệp vụ điều tra như: Quy trình, nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể, chọn mẫu cá thể; phương pháp thu thập thông tin phiếu tôn giáo; phần mềm thu thập thông tin; giới thiệu trang web điều hành tác nghiệp và thực hành phần mềm tôn giáo; quy trình thu thập thông tin, quy trình chọn mẫu đối với doanh nghiệp, HTX; quy trình, nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu sự nghiệp, phiếu hiệp hội, tổ chức phi chính phủ…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.