Bồi dưỡng cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ

Thứ Hai, 01/06/2020, 15:16 (GMT+7)

BHG - Sáng 1.6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác Hội cho chủ tịch và nguồn chức danh chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở năm 2020.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN.

Trong thời gian 10 ngày, 45 học viên sẽ được trang bị 21 chuyên đề về công tác Hội và một số kỹ năng cơ bản dành cho chủ tịch Hội LHPN cơ sở như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; kiến thức chung về hệ thống Hội LHPN Việt Nam; vị trí, nhiệm vụ của Hội LHPN cơ sở; chức trách, nhiệm vụ của chủ tịch Hội LHPN cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác tập hợp, phát triển hội viên; quy trình tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em; cách thức thực hiện các loại hình tiết kiệm tại chi hội; kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội…

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời, đây cũng là dịp để các hội viên phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội, từ đó vận dụng sáng tạo vào hoạt động thực tế của mỗi địa phương; góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tin, ảnh: Lê Hải

.