Hưởng ứng Cuộc thi viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 02/08/2019, 14:48 (GMT+7)

BHG - Hướng tới kỷ niệm 25 năm, ngày thành lập (16.2.1995- 16.2.2020), vừa qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát động Cuộc thi viết về BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT). Cuộc thi nhằm khẳng định vai trò quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Đồng thời, kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương; cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Các tác phẩm dự thi có thể là bài phản ánh, phóng sự, điều tra, ghi chép, phỏng vấn, chính luận, ký chân dung..., viết theo 3 chủ đề: Chủ đề thứ nhất viết về gương người tốt, việc tốt; chủ đề thứ hai viết về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong hoặc ngoài ngành thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; chủ đề thứ ba viết về những thành tựu đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành BHXH. 

Bài viết gửi dự thi phải được đánh máy vi tính trên khổ giấy cỡ A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, tối thiểu từ 500 chữ và tối đa không quá 2.500 chữ; tác phẩm là loạt bài thì không quá 3 bài viết. Khuyến khích gửi kèm ảnh minh họa cho tác phẩm. Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 5 bài viết. Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, đảm bảo không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp quyền tác giả; nội dung chính xác, trung thực, khách quan, không có yếu tố hư cấu. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 8.7.2019 đến hết ngày 30.11.2019 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận: Báo Bảo hiểm xã hội, số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 024.36281191; Email: baobhxh@yahoo.com (Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”; tên tác giả, đơn vị công tác, số điện thoại, email của tác giả).

                                                          ĐT

.