Xín Mần vận động người dân không sử dụng thuốc diệt cỏ

Thứ Hai, 03/12/2018, 19:05 (GMT+7)

BHG - Thuốc diệt cỏ có tác dụng tiêu diệt cỏ dại, giúp người nông dân đỡ tốn công trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc diệt cỏ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, môi trường sống và đe dọa các hệ sinh thái. Vì vậy, những năm qua huyện Xín Mần đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu, vận động người dân không sử dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất, từng bước hướng đến nền nông nghiệp sạch.

Bà con thôn Lùng Vai, xã Cốc Rế làm cỏ bằng phương pháp thủ công.
Bà con thôn Lùng Vai, xã Cốc Rế làm cỏ bằng phương pháp thủ công.

Cốc Rế là một trong những xã điển hình vận động người dân không sử dụng thuốc diệt cỏ; nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực đã được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thông qua các buổi họp định kỳ của thôn. Ông Sin Đức Chỉ, Trưởng thôn Lùng Vai, xã Cốc Rế cho biết: Việc không sử dụng thuốc diệt cỏ được thôn quy định trong hương ước và thực hiện hơn năm nay; hộ nào vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định trong hương ước. Qua việc họp, nhắc nhở và vận động, đến nay, trong thôn không còn tình trạng dùng thuốc diệt cỏ trong sản xuất.

Thời gian qua, để người dân không sử dụng thuốc diệt cỏ, cùng với biện pháp tuyên truyền và đưa vào hương ước, quy ước thôn, bản; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho người dân cách thức sản xuất hữu cơ, phòng, chống dịch hại bằng biện pháp sinh học, an toàn. Chủ tịch UBND xã Cốc Rế Nguyễn Đức Xuân cho biết: Bằng cách thức tuyên truyền theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", người dân đã nhận thức rõ tác hại của thuốc diệt cỏ, từ đó thay đổi hành vi và không còn sử dụng.

Còn tại xã Nấm Dẩn, bên cạnh công tác tuyên truyền, đưa nội dung không sử dụng thuốc diệt cỏ vào hương ước thôn; chính quyền địa phương đã vận động bà con triển khai mô hình nuôi cá Chép ruộng. Việc làm này vừa góp phần nâng cao thu nhập, vừa kiểm soát tình trạng sử dụng thuốc diệt cỏ. Chủ tịch UBND xã Nấm Dẫn Cháng Văn Kinh cho biết: Nuôi cá Chép ruộng thực sự "ích nước, lợi nhà", người dân sẽ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cá ăn sâu nên sinh trưởng tốt; đây là cách làm khá hiệu quả và đang được địa phương nhân rộng.

Không dừng lại ở đó, huyện Xín Mần còn tổ chức cho các trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng đi tham quan thực tế tại một số tỉnh, nhìn tận mắt những tác hại của chất Paraquat và 2.4D có trong thuốc diệt cỏ gây ra đối với con người, môi trường sau đó thực hiện tuyên truyền cho nhân dân. Qua theo dõi cho thấy, trên địa bàn huyện Xín Mần có gần 80% thôn, bản không sử dụng thuốc diệt cỏ. Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Bùi Minh Hiệu cho biết: Người dân trong huyện chủ yếu canh tác nông nghiệp; với chủ trương xây dựng nền nông nghiệp sạch, huyện đã vận động người dân không dùng thuốc diệt cỏ. Đối với các thôn vùng sâu, biên giới, huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch, đưa bà con đi tham quan, trực tiếp mục sở thị tác hại của thuốc diệt cỏ. Đồng thời, quản lý chặt nguồn thuốc diệt cỏ lưu thông trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.

Bài, ảnh: Văn Long

.