BHXH tỉnh luôn đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời chế độ cho người tham gia Bảo hiểm Y tế

Thứ Năm, 13/12/2018, 08:25 (GMT+7)

BHG - Bảo hiểm Y tế (BHYT) là một trong những chính sách góp phần đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta, nhất là đối với những đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, người cao tuổi phải thường xuyên đến khám, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đó, trong những năm qua, người dân trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia BHYT, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh luôn đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền và lợi ích chính đáng của người dân khi tham gia BHYT. Đây là yếu tố góp phần làm tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 98,19%, vượt 0,69% chỉ tiêu bao phủ BHYT Chính phủ giao cho tỉnh năm 2018.

Người dân khám, điều trị bệnh bằng BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Người dân khám, điều trị bệnh bằng BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Để có được kết quả trên, BHXH tỉnh đã có nhiều giải pháp, nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHYT; làm tốt công tác giám sát chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bằng thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh theo Luật BHYT. Cùng đó là cử cán bộ phối hợp với các cơ sở KCB, nhất là đối với các bệnh viện lớn có cán bộ bảo hiểm trực, làm việc ngay tại bệnh viện. Những cán bộ này có nhiệm vụ tư vấn, tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh thực hiện tất cả những trách nhiệm, quyền lợi khi đi KCB bằng thẻ BHYT; giải quyết các chế độ, thắc mắc về chính sách BHYT cho bệnh nhân; kiểm soát toàn bộ chi phí mà cơ sở KCB đề nghị thanh toán với cơ quan bảo hiểm thông qua việc kiểm tra, giám sát những đơn thuốc, bệnh án nằm trong quy định của BHYT; kiểm tra việc người bệnh nằm viện thực tế có đúng người, đúng thẻ hay không. Từ việc kiểm soát chặt chẽ này đã giảm tình trạng bệnh nhân mượn thẻ, sử dụng thẻ của người khác đi KCB, qua đó giảm thiểu tình trạng trục lợi Quỹ BHYT.

Đặc biệt, để tiện cho việc thanh toán BHYT cho bệnh nhân, đối với những trường hợp có thẻ BHYT ở những cơ sở KCB  mà không ký hợp đồng với cơ quan BHXH hoặc những trường KCB trái tuyến, vượt tuyến mà chưa được hưởng quyền lợi BHYT thì cơ quan BHXH tỉnh sẽ thanh toán trực tuyến theo quy định của Bộ Y tế. Thường xuyên lập kế hoạch phối hợp với Sở Y tế trong công tác kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực KCB bằng BHYT, nhất là việc kiểm tra đối với các cơ sở KCB không có giám định viên của cơ quan BHXH thường trực làm việc.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, cùng việc thực hiện đồng bộ, ước trong năm 2018, BHXH tỉnh đã chi KCB bằng BHYT cho trên 853.360 lượt người, với tổng số tiền là trên 623.418 triệu đồng. Trong đó, chi KCB ngoại trú cho 703.962 lượt bệnh nhân với số tiền 159.468 triệu đồng, tăng 10.526 lượt người và tăng 4.459 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017; chi KCB nội trú cho trên 149.400 lượt bệnh nhân với số tiền là 463.950 triệu đồng, giảm 79.209 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Để tìm hiểu rõ hơn việc chi trả chế độ BHYT cho người dân, chúng tôi có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh - một trong những đơn vị có số lượng người tham gia BHYT đăng ký KCB nhiều nhất tỉnh. Đồng chí Hoàng Tiến Việt, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Để quản lý tốt Quỹ BHYT tại Bệnh viện, trên quan điểm chỉ đạo của Ban Giám đốc thực hiện khám xét công tâm, đáp ứng yêu cầu, quyền lợi của bệnh nhân; đáp ứng yêu cầu chuyên môn đảm bảo nâng cao chất lượng KCB, Bệnh viện chỉ làm các xét nghiệm cần thiết cho bệnh nhân, chỉ định thuốc phù hợp với bệnh lý, phù hợp với từng bệnh nhân. Tính đến ngày 7.12.2018, Bệnh viện đã đề nghị cơ quan BHXH chi KCB bằng BHYT cho 99.136 lượt bệnh nhân với tổng số tiền 180.368 triệu đồng. Trong đó, có 68.898 lượt bệnh nhân ngoại trú được thanh toán BHYT với số tiền 38.386 triệu đồng; có 30.238 lượt bệnh nhân nội trú được thanh toán BHYT với số tiền 142.438 triệu đồng.

Với nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của BHYT, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành BHXH tỉnh đóng vai trò chủ đạo trong triển khai, thi hành, công tác BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi, từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.