Ngành Y tế đi đầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thứ Tư, 05/09/2018, 08:38 (GMT+7)

BHG - Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đảm bảo cơ cấu hợp lý, khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý của các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc là yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Y tế tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã tích cực tham mưu cho tỉnh, chủ động xây dựng đề án, kế hoạch kiện toàn về tổ chức bộ máy, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Cán bộ Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) xây dựng kế hoạch dịch bệnh.
Cán bộ Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) xây dựng kế hoạch dịch bệnh.

Đồng chí Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy của các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc sở cũng gặp không ít  trở ngại vì động chạm tới các quyền lợi, chức vụ quản lý của nhiều cán bộ, đảng viên; tâm lý ngại thay đổi môi trường làm việc mới gắn với vị trí việc làm; cơ sở vật chất đảm bảo cho việc sắp xếp bộ máy mới làm việc tập trung chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, với sự thống nhất trong công tác lãnh, chỉ đạo, quyết tâm chính trị cao, ngành đã có các giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả và kết quả đạt được hơn sự mong đợi, vượt so với kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 15.8.2018, đối với tuyến tỉnh, ngành Y tế đã hoàn tất việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng chống sốt rét - ký sinh trùng và côn trùng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS. Qua đó đã tinh gọn đầu mối tuyến tỉnh từ 5 đơn vị xuống còn 1 đơn vị với 10 phòng, 23 khoa giảm xuống còn 3 phòng, 12 khoa. Về nhân sự lãnh đạo, tinh giản từ 5 Giám đốc xuống còn 1; 6 Phó Giám đốc xuống còn 3; 10 Trưởng phòng xuống còn 3; 23 Trưởng khoa xuống còn 12; 10 Phó trưởng phòng còn 3; 23 Phó trưởng khoa xuống còn 12; 8 kế toán xuống còn 6 và giảm được 2 lái xe. Tinh gọn bộ máy thuộc Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm từ 4 phòng xuống còn 3 (giảm được 1 phòng, 1 lãnh đạo phòng).

Đối với tuyến huyện, thành phố, đã hoàn thiện Đề án Sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào Trung  tâm Y tế huyện, thành phố trình phiên họp UBND tỉnh trong tháng 7.2018 (dự kiến đến quý II năm 2019 sẽ thực hiện xong việc sáp nhập). Theo kế hoạch, sau khi sáp nhập sẽ tinh gọn được 11 đầu mối tuyến huyện, thành phố, tương đương với việc giảm được 11 vị trí Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ; tinh gọn được từ 5 phòng, ban giảm còn 2; 15 khoa xuống còn 7. Riêng đối với tuyến xã, phường, thị trấn dự kiến sẽ tổ chức lại 19 Phòng khám Đa khoa khu vực hiện có. Trong đó, 10 Phòng khám Đa khoa khu vực nâng cấp thành Cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện quản lý (ưu tiên những địa phương nằm trong quy hoạch khu vực phòng thủ của tỉnh); 9 Phòng khám Đa khoa khu vực còn lại chuyển thành Trạm y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế huyện quản lý…

Đồng chí Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Tuy mới được sáp nhập ngày 1.4.2018, nhưng do việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong hợp lý nên mọi công việc, nhiệm vụ vẫn được duy trì và thực hiện tốt. Điều cảm nhận rõ nhất là đã nâng cao được năng lực quản lý, điều hành, đảm bảo tính tinh gọn bộ máy, không trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ mà lại tiết kiệm được nguồn ngân sách.

Có thể nói, việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động trong các đơn vị, phòng, khoa thuộc Sở Y tế đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để trong thời gian tới ngành Y tế tỉnh tiếp tục có những bước đi, cách làm phù hợp để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII của Đảng, từng bước xây dựng bộ máy hành chính công thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh:  HOÀNG NGỌC

.