Hà Giang

Hoàng Su Phì chú trọng xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế

08:06, 06/10/2017

BHG - Việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã (BTCQGVYTX) là một trong những mục tiêu quan trọng mà huyện Hoàng Su Phì đang nỗ lực thực hiện, nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu cho nhân dân. Tính đến tháng 6.2017, toàn huyện đã có 20/25 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn BTCQGVYTX giai đoạn 2011-2020 và phấn đấu sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn trong năm 2017.

BHG - Việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã (BTCQGVYTX) là một trong những mục tiêu quan trọng mà huyện Hoàng Su Phì đang nỗ lực thực hiện, nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu cho nhân dân. Tính đến tháng 6.2017, toàn huyện đã có 20/25 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn BTCQGVYTX giai đoạn 2011-2020 và phấn đấu sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn trong năm 2017. Để thực hiện BTCQGVYTX hiệu quả, hàng năm, huyện Hoàng Su Phì đã kiện toàn Ban chỉ đạo CSSK nhân dân từ cấp huyện đến cấp xã; tổ chức tập huấn, tiến hành rà soát hệ thống tuyến y tế cơ sở; trong đó, xác định những khó khăn lớn nhất là cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của trạm y tế. Thực tế, nhiều trạm y tế trên địa bàn huyện, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế vẫn còn thiếu nhiều, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn. Để tháo gỡ những khó khăn đó, huyện đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động y tế; chủ động tìm kiếm các nguồn lực, các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các trạm y tế. Cùng với đó, huyện cũng đã tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên y tế ở cơ sở được đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Qua đó, chất lượng CSSK cho người dân đã từng bước được nâng cao, tỷ lệ người bệnh đến khám, điều trị tại các trạm y tế ngày một tăng, nhân dân tin tưởng hơn về các dịch vụ y tế được triển khai tại tuyến cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện có 5 xã (Nậm Khòa, Thèn Chu Phìn, Tụ Nhân, Sán Sả Hồ; Bản Nhùng) được trao Giấy chứng nhận đạt BTCQGVYTX. Các trạm y tế xã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp với đầy đủ các phòng chức năng và làm mới một số công trình phụ trợ, qua đó đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất trong CSSK ban đầu cho nhân dân. Tiêu biểu là xã Tụ Nhân, để thực hiện đạt BTCQGVYTX, Đảng ủy và UBND xã đã đưa nội dung này vào nghị quyết thực hiện ngay từ đầu năm, chỉ đạo trạm y tế tập trung huy động mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn để tổ chức thực hiện tốt cả 10 tiêu chí. Kết quả, năm 2016, Sở Y tế đã tổ chức phúc tra, chấm đạt 81,5/100 điểm, qua đó, Trạm y tế xã Tụ Nhân được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn BTCQGVYTX. Nhờ được đầu tư dãy nhà 2 tầng khang trang, sạch đẹp với đầy đủ các phòng chức năng và các công trình phụ trợ như lò đốt rác thải y tế, nhà để xe, sân bê-tông... đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh (KCB) cho nhân dân trong và ngoài xã.  Bác sỹ Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Việc xây dựng BTCQGVYTX đã tạo điều kiện tăng cường cả về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế tuyến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác CSSK cho người người dân, giảm tải cho việc KCB tuyến trên và giảm bớt chi phí cho người bệnh. Hiện nay, việc xây dựng BTCQGVYTX được triển khai gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới lại càng trở nên quan trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần nâng cao chất lượng CSSK ban đầu cho người dân. Mục tiêu của huyện đến hết năm 2017 phấn đấu xây dựng thêm 4 xã gồm: Đản Ván, Tân Tiến, Túng Sán, Hồ Thầu đạt chuẩn Quốc gia về y tế và đến hết năm 2018, 100% số xã, thị trấn của huyện sẽ đạt chuẩn BTCQGVYTX theo tiêu chí mới. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Hoàng Su Phì đang nỗ lực phát huy nội lực, tận dụng mọi nguồn đầu tư, khắc phục khó khăn nhằm thực hiện tốt công tác CSSK ban đầu cho nhân dân và các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế tại cộng đồng. TIẾN LÂM
Trạm Y tế xã Tụ Nhân được nâng cấp, sửa chữa khang trang, sạch sẽ đáp ứng nhu cầu KCB cho người dân tại địa phương.

Để thực hiện BTCQGVYTX hiệu quả, hàng năm, huyện Hoàng Su Phì đã kiện toàn Ban chỉ đạo CSSK nhân dân từ cấp huyện đến cấp xã; tổ chức tập huấn, tiến hành rà soát hệ thống tuyến y tế cơ sở; trong đó, xác định những khó khăn lớn nhất là cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của trạm y tế. Thực tế, nhiều trạm y tế trên địa bàn huyện, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế vẫn còn thiếu nhiều, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn. Để tháo gỡ những khó khăn đó, huyện đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động y tế; chủ động tìm kiếm các nguồn lực, các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các trạm y tế. Cùng với đó, huyện cũng đã tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên y tế ở cơ sở được đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Qua đó, chất lượng CSSK cho người dân đã từng bước được nâng cao, tỷ lệ người bệnh đến khám, điều trị tại các trạm y tế ngày một tăng, nhân dân tin tưởng hơn về các dịch vụ y tế được triển khai tại tuyến cơ sở.

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện có 5 xã (Nậm Khòa, Thèn Chu Phìn, Tụ Nhân, Sán Sả Hồ; Bản Nhùng) được trao Giấy chứng nhận đạt BTCQGVYTX. Các trạm y tế xã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp với đầy đủ các phòng chức năng và làm mới một số công trình phụ trợ, qua đó đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất trong CSSK ban đầu cho nhân dân. Tiêu biểu là xã Tụ Nhân, để thực hiện đạt BTCQGVYTX, Đảng ủy và UBND xã đã đưa nội dung này vào nghị quyết thực hiện ngay từ đầu năm, chỉ đạo trạm y tế tập trung huy động mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn để tổ chức thực hiện tốt cả 10 tiêu chí. Kết quả, năm 2016, Sở Y tế đã tổ chức phúc tra, chấm đạt 81,5/100 điểm, qua đó, Trạm y tế xã Tụ Nhân được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn BTCQGVYTX. Nhờ được đầu tư dãy nhà 2 tầng khang trang, sạch đẹp với đầy đủ các phòng chức năng và các công trình phụ trợ như lò đốt rác thải y tế, nhà để xe, sân bê-tông... đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh (KCB) cho nhân dân trong và ngoài xã.

Bác sỹ Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Việc xây dựng BTCQGVYTX đã tạo điều kiện tăng cường cả về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế tuyến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác CSSK cho người người dân, giảm tải cho việc KCB tuyến trên và giảm bớt chi phí cho người bệnh. Hiện nay, việc xây dựng BTCQGVYTX được triển khai gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới lại càng trở nên quan trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần nâng cao chất lượng CSSK ban đầu cho người dân.

Mục tiêu của huyện đến hết năm 2017 phấn đấu xây dựng thêm 4 xã gồm: Đản Ván, Tân Tiến, Túng Sán, Hồ Thầu đạt chuẩn Quốc gia về y tế và đến hết năm 2018, 100% số xã, thị trấn của huyện sẽ đạt chuẩn BTCQGVYTX theo tiêu chí mới. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Hoàng Su Phì đang nỗ lực phát huy nội lực, tận dụng mọi nguồn đầu tư, khắc phục khó khăn nhằm thực hiện tốt công tác CSSK ban đầu cho nhân dân và các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế tại cộng đồng.

TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả từ chủ trương nhất thể hóa các chức danh cán bộ ở Vị Xuyên

BHG - Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về "tinh giản tổ chức, bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị..."

06/10/2017
Phụ nữ Hà Giang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

BHG - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27.4.2007 của Bộ chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình, xã hội ngày càng được nâng lên.

06/10/2017
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm tại huyện Vị Xuyên

BHG - Sáng 5.10, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, động viên các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm tại xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên. 

05/10/2017
Lãnh đạo Sở Y tế thăm người bệnh bị ngộ độc thực phẩm tại Vị Xuyên

BHG - Sáng 4.10, đồng chí Nguyễn Đình Dích, Phó Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã trực tiếp tới thăm hỏi người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, do ngộ độc thực phẩm tại thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) và làm việc với lãnh đạo các đơn vị y tế của huyện.

05/10/2017