Sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới

Thứ Tư, 09/08/2017, 08:19 (GMT+7)

BHG- Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29.11.2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2007. Sau 10 năm triển khai thực hiện, bằng nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội đã được nâng lên. Phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội để khẳng định mình, góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT – XH của địa phương.

Với mục tiêu xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển KT - XH và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Những năm qua, Hội Phụ nữ các cấp đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu, đề xuất nhân sự nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND các cấp.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ ở cấp tỉnh đạt 12,96%; cấp huyện đạt 17.64%; cấp xã đạt 18, 67%. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu HĐND nhiệm 2016 – 2021 ở cấp tỉnh là 33,33%; cấp huyện là 36,55%; cấp xã là 32,65%. Các cấp Hội vận động hội viên, phụ nữ đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo bằng nhiều hình thức như: Giúp đỡ ngày công lao động, vốn, cây, con giống, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất; phối hợp mở trên 5.100 lớp tập huấn chuyển giao KHKT và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho 180.654 phụ nữ tham gia. Hiện nay, toàn tỉnh có 541 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ có thu nhập bình quân từ 60 - 200 triệu đồng/năm/hộ.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với các đơn vị mở trên 100 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho trên 4.000 lượt cán bộ phụ nữ các cấp tham gia; hàng ngàn phụ nữ được học chữ từ Cuộc vận động “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông”; trên 112.000 lượt phụ nữ được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con; giáo dục giới tính và làm mẹ an toàn; phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; triển khai và nhân rộng 614 câu lạc bộ trong lĩnh vực gia đình với trên 20.100 thành viên. Đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, kiến thức gia đình, vai trò chăm sóc, nuôi dạy con của của cha, mẹ; thành lập Phòng Tham vấn hỗ trợ phụ nữ, trẻ em trong bạo hành gia đình và mua, bán người... Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, tự giác chia sẻ công việc gia đình của nam giới với phụ nữ, tạo sự bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình, xóa dần những quan niệm, khoảng cách bất bình đẳng về giới, tạo tiền đề để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.Đồng chí Lê Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Việc tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay một số cấp ủy chưa nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới, chưa quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ; một bộ phận nhân dân còn có tư tưởng trọng nam, khinh nữ; tình hình lao động nữ ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không có việc làm, mù chữ, tái mù chữ, chưa được quan tâm chăm sóc sức khỏe còn cao; tình trạng bạo lực gia đình, phụ nữ bị buôn bán, bắt cóc... vẫn còn xảy ra. Các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới; bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho phụ nữ; xây dựng nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo nghề; phát triển kinh tế; tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao...”.

Chương IV, Luật Bình đẳng giới quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới. Vì vậy các cấp, các ngành và toàn xã hội cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để phụ nữ thực sự được học tập, rèn luyện, cống hiến trong môi trường bình đẳng và tiến bộ.

AN GIANG 

.