Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017

Thứ Năm, 03/08/2017, 08:33 (GMT+7)

BHG - Vừa qua, Báo Hà Giang Điện tử nhận được Kế hoạch số 232/KH – UBATGTQG của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia về Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017, Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn nội dung kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

.