Tổng kết công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ Ba, 04/04/2017, 14:58 (GMT+7)

BHG- Sáng 4.4, BCĐ phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTHTL năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm 2016, chương trình PCTHTL nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự đồng thuận ủng hộ của các cấp, các ngành và UBND các huyện, thành phố. Qua triển khai đã thiết lập được mạng lưới cán bộ phụ trách chương trình từ tỉnh tới tuyến huyện; đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền giáo dục về PCTHTL tiếp tục được đẩy mạnh; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe - Sở Y tế thường xuyên phối hợp với Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, các đơn vị liên quan xây dựng bản tin hoạt động, phóng sự, chuyên mục phổ biến kiến thức về PCTHTL; tư vấn trực tiếp tại các cơ sở y tế được 567 lượt người; truyền thông tại chợ phiên được 42 lần với khoảng 15 nghìn lượt người nghe; ký cam kết xây dựng môi trường không thuốc lá đối với 1.820 cán bộ, công chức viên chức. Ngoài ra, từ sự hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí của Quỹ phòng chống thuốc lá đã thiết kế, in ấn được 15 nghìn tờ rơi, 1 nghìn áp phích về PCTHTL và trên 2 nghìn biển báo “Cấm hút thuốc lá”…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình, đó là: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá còn cao, do người dân trong tỉnh chưa ý thức được tác hại của thuốc lá; số người hút thuốc lá tập trung khá cao ở người dân thiểu số, sử dụng ngôn ngữ địa phương nên việc tiếp cận truyền thông bằng tiếng phổ thông còn khó khăn; sự đồng thuận của các cấp, các ngành còn dừng lại ở mức nghe, xem, chưa có sự chung tay góp sức để thực hiện PCTHTL… Trên cơ sở đó, BCĐ PCTHTL của tỉnh tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017 là: Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật PCTHTL và môi trường không khói thuốc lá tại Hà Giang; nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá trên mọi phương diện; tăng cường giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động PCTHTL; nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động và các quy định của Luật PCTHTL…

TIẾN LÂM

.