Thanh tra toàn diện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thứ Tư, 29/07/2020, 11:22 (GMT+7)

BHG - Một trong những điểm mới tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là cán bộ, giảng viên đại học không tham gia coi thi, chấm thi nhưng sẽ tham gia đoàn của Bộ GD&ĐT làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thi. Thanh tra tỉnh cùng tham gia các đoàn thanh tra thi. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai ở tất cả các khâu của Kỳ thi.

BCĐ thi cấp tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi THPT năm 2019 (ảnh tư liệu)
BCĐ thi cấp tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi THPT năm 2019. ảnh: Tư liệu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 29 điểm thi (tăng 9 điểm thi so với năm 2019) với 264 phòng thi. Công tác chuẩn bị có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đều chủ động, tích cực phối hợp triển khai các giải pháp tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tuân thủ pháp luật. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi có phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp và được tập huấn quy chế thi.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thanh tra Bộ GD&ĐT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra tại các ban chỉ đạo cấp tỉnh, các sở GD&ĐT, hội đồng thi. Việc thành lập các đoàn thanh tra đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra, chỉ quyết định thanh tra viên mới được tiến hành thanh tra độc lập. Đoàn thanh tra của Bộ sẽ thanh tra, kiểm tra ở tất cả các khâu của kỳ thi như: Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi, tổ chức coi thi,  chấm thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thanh tra Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc sở và thanh tra tỉnh tổ chức thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra. Tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi đối với các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi, tất cả các đơn vị dự kiến đặt điểm thi. Cử 1 người thanh tra độc lập tại vòng 2, khu vực in sao đề thi từ ngày ban in sao đề thi làm việc đến khi kết thúc nhiệm vụ; mỗi đoàn thanh tra, tổ thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại một điểm thi. Đối với công tác chấm thi, đoàn thanh tra đảm bảo có đủ số thành viên để thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại các khu vực: Làm phách, ban chấm thi tự luận; ban chấm thi trắc nghiệm. Thành lập 1 đoàn thanh tra công tác phúc khảo bài thi và 1 đoàn thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp.

Cán bộ tham gia các đoàn thanh tra phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh khách quan. Thanh tra phải là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục hoặc người làm công tác thanh tra nội nộ; được tham dự tập huấn và nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra; không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra khi có người thân tham gia kỳ thi; không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình tham dự kỳ thi và không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Hiện, Thanh tra Sở GD&ĐT đã lựa chọn cán bộ tham gia các đoàn thanh tra; tổ chức tập huấn Quy chế thi và hướng dẫn thanh tra của Bộ GD&ĐT cho 109 người làm công tác thanh tra thi; ban hành kế hoạch thanh tra Kỳ thi, ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra công tác chuẩn bị Kỳ thi và cử người trực thi.  Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh cử 4 cán bộ cùng phối hợp với Thanh tra Sở GD&ĐT thực hiện công tác thanh tra.

Sự tham gia của lực lượng thanh tra ở tất cả các khâu của Kỳ thi sẽ giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia Kỳ thi thực hiện đúng Quy chế thi, các văn bản liên quan đến Kỳ thi và ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; góp phần đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.