Thành tựu phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở Đồng Văn

Thứ Tư, 01/04/2020, 14:43 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác phổ cập giáo dục (PCGD) và xóa mù chữ (XMC) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những năm qua, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, huyện Đồng Văn đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng PCGD, XMC ở các cấp học, bậc học và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Lớp xóa mù chữ tại thị trấn Đồng Văn.
Lớp xóa mù chữ tại thị trấn Đồng Văn.

Để công tác PCGD, XMC được thực hiện hiệu quả cao nhất, huyện đã triển khai nhiều biện pháp, có sự đổi mới phù hợp với địa phương. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác PCGD, XMC cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh việc hoàn chỉnh mạng lưới trường, lớp, đáp ứng yêu cầu phân luồng và nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh trên địa bàn; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCGD, XMC các cấp, xây dựng kế hoạch, lộ trình với những chỉ tiêu cụ thể từng năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo thường xuyên theo dõi để kịp thời thay đổi, khắc phục những vướng mắc, khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCGD, XMC, tập trung huy động tối đa nguồn lực trong xã hội, góp phần đầu tư hỗ trợ kinh phí cho công tác PCGD, XMC…

Đến nay, công tác PCGD và XMC trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn huyện, số trẻ em 5 tuổi đến trường là 2.449/2.449 cháu, đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN là 2.353/2.353 cháu, đạt 100%; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; cơ sở vật chất đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy và học. Đối với cấp Tiểu học, toàn huyện có 20 trường và 542 phòng học  kiên cố và bán kiên cố. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 là 2.351/2.353, đạt 99,9%; số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học là 1.427/1.672, đạt tỷ lệ 85,35%; số trẻ em còn lại trong độ tuổi đang học Tiểu học là  245 em; tỷ lệ trẻ em 14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học là 5.310/5.727, đạt tỷ lệ 92,72%... Ở cấp học THCS, tỷ lệ thanh, thiếu niên 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS là 2.536/3.249, đạt tỷ lệ 78,05%. Đối với công tác XMC, tỷ lệ 15-60 tuổi công nhận biết chữ 30.544/44.866, đạt 68,1%, đạt chuẩn mức độ I.

Hiện, toàn huyện có 52 trường học; trong đó, có 31 trường có học sinh bán trú. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc huy động học sinh trong độ tuổi đi học cũng như việc chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác PCGD và XMC. Xã Sủng Trái là địa phương có tỷ lệ PCGD và XMC cao trong toàn huyện. Hiện, 14/14 thôn trong xã đã đạt chuẩn PCGD Mầm non; chuẩn PCGD Tiểu học mức độ III; 93,55% số người trong độ tuổi 15-25 biết chữ mức độ 2, gần 70% số người độ tuổi từ 15-60 biết chữ... Đồng chí Giàng Mí Và, Phó Chủ tịch UBND xã Sủng Trái, cho biết: Nhận thức sâu sắc và đầy đủ về ý nghĩa mục tiêu PCGD và XMC vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo sát sao, cũng như thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thầy, cô giáo để kịp thời có những điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Nhất là đối với người dân tại các thôn khó khăn, điều kiện kinh tế còn hạn chế, bên cạnh tuyên truyền, vận động, chúng tôi cũng có những biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ riêng. Vì vậy, mặc dù là xã nội địa còn nhiều khó khăn, cách xa trung tâm huyện, nhưng công tác PCGD và XMC đều đạt được những kết quả tích cực, góp một phần nhỏ vào công cuộc PCGD và XMC trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: “Với những kết quả đạt được năm 2019, huyện có niềm tin về công tác PCGD và XMC trên địa bàn trong năm 2020 sẽ có nhiều thành tựu hơn nữa. Năm 2020, bằng nhiều biện pháp tích cực, huyện đặt chỉ tiêu: Duy trì PCGD cho trẻ 5 tuổi; 100% các xã, thị trấn đạt PCGD Tiểu học mức độ III; 11/19 xã đạt PCGD THCS mức độ II; 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn XMC, trong đó 8/19 xã đạt XMC mức độ II; nâng tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ lên 89,37%... Tiếp tục duy trì và củng cố vững chắc kết quả đã đạt được; từng bước đẩy mạnh phát triển giáo dục song song với kinh tế, du lịch, xây dựng huyện Đồng Văn phát triển đồng đều về mọi mặt. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đảm bảo mọi trẻ em đều được đến trường, mọi người dân đều biết chữ.”

        Bài, ảnh: My Ly

.