Hội Nhà báo Hà Giang hòa cùng dòng chảy lịch sử

Thứ Ba, 21/04/2020, 11:14 (GMT+7)

BHG - Hòa cùng dòng chảy lịch sử 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, những năm qua, Hội Nhà báo Hà Giang, các cơ quan báo chí của tỉnh vinh dự, tự hào thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Các nhà báo - hội viên trao đổi nghiệp vụ tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020 do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.                   Ảnh: TƯ LIỆU
Các nhà báo - hội viên trao đổi nghiệp vụ tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020 do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức. Ảnh: TƯ LIỆU

Hội Nhà báo tỉnh được thành lập năm 1992 theo Quyết định số 71- QĐ/TU, ngày 13.7.1992 của Tỉnh ủy Hà Giang. Những ngày đầu thành lập Hội có gần 20 hội viên, đến nay có 4 Chi hội nhà báo trực thuộc gồm: Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang và Chi hội Văn phòng với tổng số  143 hội viên.

Với vai trò là tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp, đại diện cho quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của những người làm báo Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh đã thực hiện tốt chức trách của mình theo Điều lệ Hội; làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền tới hội viên các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là Chỉ thị 37 - CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, thực hiện hiệu quả Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của hội viên và người làm báo Việt Nam..., đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động, phong trào của Hội, xây dựng Hội Nhà báo tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh.

Cùng với đó, BCH Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về các Chi hội, hội viên với các nội dung trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; động viên hội viên - nhà báo tích cực tham gia viết và gửi tác phẩm tham dự các cuộc thi viết của T.Ư như: Giải Búa liềm vàng, Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, Giải báo chí Quốc gia... Kết quả, đã có 14 lượt tác giả - hội viên của Hội có tác phẩm đoạt giải báo chí Quốc gia, gồm: 1 giải B, 5 giải C và 6 giải Khuyến khích; từ năm 2009 - 2019, Ban tổ chức Giải báo chí Hà Giang đã trao 315 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả là nhà báo - hội viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh, trong đó có: 29 giải A, 52 giải B, 67 giải C và 124 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao được quan tâm, đảm bảo quy chế của đề án do Chính phủ phê duyệt, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ của hội viên.

Bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức, đòi hỏi Hội Nhà báo tỉnh cần đề ra nhiều giải pháp để khắc phục hạn chế, đưa hoạt động của Hội hiệu quả, thiết thực hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, Hội Nhà báo tỉnh xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác giao ban báo chí hàng tháng; Tổ chức tốt các hoạt động nghiệp vụ mang tính truyền thống, thường niên như: Hội báo Xuân cấp tỉnh và tham gia Hội báo toàn quốc; Giải Báo chí Hà Giang gắn với chương trình Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của hội viên; tiếp tục thực hiện tốt Luật Báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp và ứng xử với mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; Quan tâm và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn liền với việc chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức Hội, hội viên…

TIẾN LÂM

.