Nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới

Thứ Ba, 28/01/2020, 08:50 (GMT+7)

Xuân 2020 - Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra 5 chỉ tiêu đối với lĩnh vực giáo dục. Với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của toàn ngành, đến nay 4/5 chỉ tiêu đã hoàn thành đạt và vượt NQ; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc cho những mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tặng quà học sinh Trường Mầm non xã Phương Độ (TPHG). 									 Ảnh: Lê Hải
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tặng quà học sinh Trường Mầm non xã Phương Độ (TPHG). Ảnh: Lê Hải

Hiện, toàn tỉnh có 834 trường học và cơ sở giáo dục, đào tạo; giảm 19 trường, cơ sở giáo dục đào tạo so với năm 2015 do thực hiện sắp xếp, sáp nhập các trường học và cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Số lượng điểm trường tiểu học đã giảm đáng kể; năm học 2015 – 2016, toàn tỉnh có 1.089 điểm trường, đến nay, gảm xuống còn 935 điểm. 100% các xã, thị trấn duy trì tốt và nâng chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và từng bước được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; lựa chọn nội dung và thực hiện chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý nhà trường; chất lượng giáo dục hàng năm có nhiều chuyển biến; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học được đầu tư, bổ sung, hoàn thiện; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chú trọng; xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đề án giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông được các cấp và cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng...

Đối với 5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đến nay, có 4/5 chỉ tiêu đạt và vượt gồm: Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 99,8% (mục tiêu đến năm 2020 đạt trên 99%); huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 99,85% (mục tiêu đến năm 2020 đạt trên 99%); huy động trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99% (mục tiêu đến năm 2020 đạt trên 99%); tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 37.6%, vượt chỉ tiêu và về đích trước 2 năm.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Thế Bình cho biết: Kết quả trong thời gian qua là nền tảng vững chắc để toàn ngành tiếp tục phấn đấu, đề ra mục tiêu cao hơn cho nhiệm kỳ sắp tới; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; tập trung chỉ đạo, hoàn thành các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng các cấp đối với lĩnh vực giáo dục; tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chuẩn hoá về chuyên môn và nâng cao phẩm chất đạo đức; đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm xanh – sạch – đẹp - an toàn; đẩy mạnh cải cách hành chính trong trường học; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, góp phần phát triển nguồn nhân lực tỉnh nhà.

BIỆN LUÂN

.