Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Thứ Năm, 05/04/2018, 08:33 (GMT+7)

BHG - Là tỉnh có 19 dân tộc anh em sinh sống. Những năm qua, Hà Giang luôn giữ vững sự ổn định về chính trị, xã hội, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đạt được kết quả đó, có vai trò rất quan trọng của những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc nơi đây.

Người có uy tín tại Mèo Vạc dạy múa khèn Mông cho lớp trẻ.
Người có uy tín tại Mèo Vạc dạy múa khèn Mông cho lớp trẻ.

Hà Giang có 6 huyện thuộc diện 30a của Chính phủ. Những năm qua, tỉnh ta luôn chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ người có uy tín ở các địa phương và đến nay, toàn tỉnh công nhận 1.966 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc. Lực lượng đó trở thành những nhân tố quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bài trừ các hủ tục góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Hoàng Đức Tiến, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết: “Thời gian qua, hiểu và nắm rõ được tầm quan trọng, vị trí của người có uy tín nên tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người có uy tín. Các địa phương, cơ sở đã tổ chức bình chọn ra người có uy tín là những tấm gương sáng ở cơ sở về phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước và có tầm ảnh hưởng đối với đối với cộng đồng để tập huấn kỹ năng tuyên truyền, đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình phát triển KT-XH, về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho người có uy tín. Hiện nay, tỉnh ưu tiên, cấp miễn phí Báo Hà Giang; nhiều ấn phẩm thông tin khác phục vụ nhu cầu của người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh... Từ đó, người có uy tín chiếm số đông trong lực lượng nghệ nhân dân gian (NNDG) của tỉnh. Việc xây dựng đội ngũ NNDG và người có uy tín làm tăng thêm vai trò, ảnh hưởng sâu rộng đối với việc truyên truyền, vận động người dân ở cơ sở. Điều này mang đến thành công trong việc bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội; đấu tranh chống truyền đạo trái pháp luật; giữ gìn được nhiều giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc như: Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn; Lễ Cấp sắc của người Dao; Lễ Cầu mưa của dân tộc Lô Lô; Lễ cúng thần Rừng của người Nùng… Với vai trò vận động của người có uy tín, các NNDG, những năm qua, tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các hình thức mê tín như cúng bái khi đau ốm đã giảm hẳn, thậm chí không còn tồn tại ở nhiều địa phương.

Sau một thời gian, đến nay, người có uy tín ở Hà Giang đã tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ sở triển khai tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới. Trong điều kiện Hà Giang đang kêu gọi đầu tư từ bên ngoài, tỉnh đã phát huy vai trò người có uy tín trong việc vận động các hộ dân đồng tình các chủ trương đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư. Trong nhiều vụ việc tranh chấp phức tạp ở cơ sở giữa người dân với người dân, người dân với doanh nghiệp, nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín tham gia hòa giải nhiều vụ việc tranh chấp kéo dài và phức tạp. Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hoàng Đức Tiến cho biết thêm: “Cùng với các cấp, ngành, Ban Dân tộc từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố trong tỉnh đã quan tâm, động viên đội ngũ người có uy tín trong tỉnh tổ chức nhiều hội nghị biểu dương; cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên có các hình thức động viên, khen thưởng đối với người có uy tín. Từ đó, khích lệ họ tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động bà con và con cháu trong dòng họ. Theo đó, từ năm 2012 đến nay, tỉnh tổ chức được 25 đoàn với gần 700 lượt người có uy tín đi tham quan, học tập tại một số tỉnh, thành phố; đi báo cáo thành tích với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Để góp phần giảm lao động trái phép sang bên kia biên giới, năm 2017, tỉnh Hà Giang tổ chức riêng một cuộc gặp mặt, động viên đối với gần 100 người có uy tín ở 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh nhằm phát huy vai trò của người có uy tín vận động người dân, con cháu không vượt biên, đi lao động trái pháp luật”.

Từ việc phát huy vai trò của người có uy tín, góp phần quan trọng giúp Hà Giang trong những năm qua được đánh giá là nơi có tình hình trật tự xã hội ổn định; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy tốt nội lực nhân dân để tham gia xây dựng Nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự tại từng xóm, bản trên toàn địa bàn.

Bài, ảnh: Vũ Thuỳ Linh (Trường chính trị tỉnh )

.