Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu "70 năm ngày truyền thống LLVT Hà Giang"

Thứ Ba, 14/03/2017, 10:30 (GMT+7)

BHG - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hà Giang (10.5.1947-10.5.2017), Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã ban hành Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu “70 năm ngày truyền thống LLVT Hà Giang”; Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn thể lệ cuộc thi như sau:

 

 

 

 

 

 

.