Luật HTX năm 2012 thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi

Thứ Sáu, 15/07/2016, 14:48 (GMT+7)

BHG – Theo luật HTX năm 2012, Mô hình quản trị của các HTX hoạt động như một doanh nghiệp, các HTX sẽ tiếp cận được những nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều mà trước đây chưa có.

Theo luật HTX năm 2012, ban chủ nhiệm HTX được chuyển thành hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động như một doanh nghiệp. Ở đó, lợi ích của thành viên đều như nhau, mỗi quyết định, mỗi thay đổi đều phải có sự thông qua của tất cả thành viên hướng đến sự gắn kết cần thiết để phát triển HTX. Thành viên của HĐQT sẽ phải có được sự tín nhiệm cần thiết, thể hiện bằng năng lực, sự sáng tạo trong chiến lược kinh doanh, từ đó mới giúp cho HTX có được sự thích nghi kịp thời trong giai đoạn mới.

Khi đã chuyển đổi theo luật mới, các HTX cũng sẽ có cơ hội để tiếp cận những nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất. Các HTX sẽ tiếp cận được những nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều mà trước đây chưa có. Đó là bước đệm cần thiết giúp họ có những phương án cần thiết để tăng gia sản xuất.

Lê Lâm (T.H)

.