Hà Giang

Giải tỏa dứt điểm các cơ sở khai thác cát, sỏi trái phép tại huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang

17:27, 29/06/2016

LTS: Ngày 28.6.2016, UBND tỉnh Hà Giang có Công văn hỏa tốc số 2009/UBND-CNGTXD V/v giải tỏa dứt điểm các cơ sở khai thác cát, sỏi trái phép tại huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ký, gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Hà Giang; UBND huyện Vị Xuyên , nội dung như sau:

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo 189/BC-STNMT ngày 21 tháng 6 năm 2016 báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang.

Để hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên đi vào trật tự, ổn định thị trường vật liệu xây dựng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định của pháp luật về khoáng sản, rà soát, đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong công tác thẩm định hồ sơ cấp phép giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng, cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện thẩm định hồ sơ xuống còn 2/3 thời gian so với quy định...; hướng dẫn thủ tục sau cấp phép cho các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác hoàn thiện các thủ tục sau cấp giấy phép theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về quản lý tài nguyên khoáng sản cho đội ngũ cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và cán bộ địa chính cấp xã (phường).

2. Giao cho UBND thành phố Hà Giang và UBND huyện Vị Xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý; triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo Phương án đã được UBND các huyện, thành phố xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt; xử lý nghiêm (hoặc kiến nghị xử lý) theo thẩm quyền những hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, báo cáo kết quả kiểm tra, có kiến nghị, đề xuất các khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường hàng quý để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp tổ chức thực hiện; tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản cho cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường và cán bộ địa chính cấp xã; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đất đai và môi trường cho người dân hiểu và thực hiện; bố trí, phân bổ kinh phí hàng năm cho cấp xã, phường trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo quy định.

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giải tỏa dứt điểm các cơ sở khai thác cát, sỏi trái pháp luật (khai thác khoáng sản cát, sỏi không giấy phép) trên địa bàn quản lý, nhất là đối với các cơ sở khai thác cát, sỏi thuộc địa bàn xã Đạo Đức và thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên; cơ sở khai thác cát, sỏi trái phép tại thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện, các điểm khai thác cát, sỏi lòng sông Lô tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Công tác giải tỏa (di dời máy móc, thiết bị khai thác) ở các cơ sở khai thác cát, sỏi trái phép thực hiện chậm nhất ngày 30/6/2016; Sau ngày 30/6/2016 nếu các cơ sở khai thác cát, sỏi không phép còn chưa di dời máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực khai thác hoặc còn tái diễn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn xã (thị trấn) nào thì Chủ tịch UBND xã (thị trấn) đó phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện (thành phố), Chủ tịch UBND huyện (thành phố) phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn mình quản lý.

Căn cứ chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vị Xuyên, UBND thành phố Hà Giang và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 3 (2016-2017)

BHG - Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 3, năm 2016-2017 nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và công nghệ ở mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ đó, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy CNH-HĐH đất nước. Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn thể lệ.

31/05/2016
Thông báo về việc triển khai thực hiện dịch vụ chuyển phát nhanh hồ sơ, giấy phép lái xe qua bưu điện

BHG- Ngày 26.5, Báo Hà Giang nhận được công văn số 80/TB-SGTVT, ngày 23.5.2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang thông báo về việc triển khai thực hiện dịch vụ chuyển phát nhanh hồ sơ, giấy phép lái xe qua bưu điện. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung công văn này.

30/05/2016
Thư cảm ơn

BHG- Ngày 29.4, Báo Hà Giang nhận được Thư cảm ơn, ngày 25.4.2016 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang về Lễ phát động Chương trình "Nâng bước em tới trường". Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung Thư cảm ơn này.

30/04/2016
Công điện khẩn về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa, lũ

BHG - Ngày 27.5 Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Sơn đã có Công điện số 1571/CĐ-CTUBND, điện: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Sở Công thương; Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa, lũ. Sau đây là toàn văn công điện chỉ đạo:

27/05/2016