Tổng đài điện thoại đường dây nóng phòng, chống mua bán người

Thứ Ba, 05/06/2018, 14:13 (GMT+7)

 

Tổng đài điện thoại đường dây nóng phòng, chống mua bán người quốc gia: 18001567 và 111

Điện thoại đường dây nóng phòng, chống mua bán người của tỉnh Hà Giang: 18001282

 

.