Hà Giang

Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị

15:57, 27/08/2022

BHG - Sáng 27.8, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 11) và xúc tiến đầu tư vào vùng với chủ đề “Tiềm năng - cơ hội - hợp tác phát triển”. Các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 14 tỉnh vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và 4 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, thủ đô Hà Nội; đại diện một số tổ chức quốc tế, đại diện hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp vốn FDI.

Về phía tỉnh ta, tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và địa phương tham quan triển lãm ảnh trước khi diễn ra hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và địa phương tham quan triển lãm ảnh trước khi diễn ra hội nghị

Hội nghị được nghe công bố Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 1.8.2022 của Chính phủ về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11; công bố Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 23.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc; xem phim tài liệu “Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ - lộ trình và vận hội phát triển”; tham luận của một số bộ, ngành, địa phương, nhà tài trợ, nhà đầu tư trong và ngoài nước; chương trình xúc tiến đầu tư vào vùng; Lễ trao thỏa thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ với các nhà tài trợ; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng các đồng chí chủ trì hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng các đồng chí chủ trì hội nghị

Nghị quyết số 11 xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có ý nghĩa lớn trong phát huy thế mạnh, tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển KT - XH bền vững, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố vai trò “phên dậu” và “lá phổi” của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với đất nước. Chương trình hành động của Chính phủ đã xác định các mục tiêu, 21 chỉ  tiêu và  6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển KT-XH, môi trường của vùng đến năm 2030, trong  đó có một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng như: Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8% - 9%; quy mô kinh tế vùng đến năm 2030 đạt 2,1 triệu tỷ đồng; GRDP bình quân của người dân đạt khoảng 140 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 2% - 3%/năm, 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che  phủ rừng khoảng 54% - 55%...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện; phát huy vai  trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, gắn với trách nhiệm của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trong vùng. Đây cũng là lần đầu tiên Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được thành lập, có cơ cấu tổ chức gồm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch, một số bộ trưởng làm Phó Chủ tịch, các ủy viên là lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và Chủ tịch UBND của 14 tỉnh trong vùng; Nghị quyết số 96 của Chính phủ thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện như Nghị quyết số 11 đã đề ra là “Đổi mới tư duy phát triển, nhất là liên kết vùng”, “Xây dựng cơ chế liên kết và phối hợp phát triển vùng hiệu lực, hiệu quả”.

Chương trình trao chứng nhận đầu tư cho các đơn vị
Chương trình trao chứng nhận đầu tư cho các đơn vị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Hội nghị triển khai Nghị quyết số 11 có ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng thời tin tưởng với sự quyết tâm và vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong thời gian tới, vùng Trung du và miền núi phía Bắc sẽ có sự phát triển mạnh mẽ và đột phát, trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước; người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Hệ thống hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo thích ứng, an toàn trước thiên tai; tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lý; đa dạng sinh học và truyền thống văn hóa lịch sử, văn hóa dân tộc vùng cao, văn hóa bản địa đa dạng được duy trì và tôn tạo.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung, tích cực triển khai xây dựng, hoàn thiện quy hoạch Vùng, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Vùng và từng địa phương trong Vùng trong thời gian tới. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng xã hội, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Huy động hiệu quả các nguồn lực từ bên trong và bên ngoài, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách để thu hút mạnh mẽ đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. 

Ưu tiên nguồn lực đầu tư hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tháo gỡ nút thắt về nguồn nhân lực. Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Khơi dậy và phát huy cao độ các giá trị truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng hào hùng. Đảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người yếu thế...  Chú trọng phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân. Tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững vai trò là "phên dậu" về quốc phòng, an ninh của vùng đối với cả nước.

Tin: Duy Tuấn; ảnh: Ngọc Bằng (Báo Lào Cai)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
BHG - Sáng 27.8, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao – du lịch và Công ty CP Pro Phương Nam tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.
27/08/2022
Khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, năm 2022
BHG - Tối 26.8, tại Quảng trường 26.3 (TPHG), UBND 6 tỉnh Việt Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang phối hợp tổ chức lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, năm 2022. Dự lễ khai mạc về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách.
26/08/2022
Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch liên kết 6 tỉnh Việt Bắc
BHG - Trong khuôn khổ chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, sáng 26.8, tại thành phố Hà Giang, UBND 6 tỉnh Việt Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang phối hợp tổ chức Hội thảo “Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch liên kết 6 tỉnh Việt Bắc”. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL); lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ VH,TT&DL; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Thường trực UBND và lãnh đạo Sở VH,TT&DL các tỉnh Việt Bắc. Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh...
26/08/2022
Hoàn thành diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 2 cấp BĐBP tỉnh
BHG - Sáng 26.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức diễn tập thực hành tác chiến, rút kinh nghiệm và bế mạc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; lãnh đạo các cục, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, Học viện Biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn.
26/08/2022