Giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng 9 tháng đầu năm

Thứ Tư, 13/10/2021, 12:30 (GMT+7)

BHG - Chiều 12.10, Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý, bảo vệ rừng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp&PTNT...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại hội nghị..
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, các chủ rừng thực hiện theo dõi diễn biến rừng tại các xã, phường, thị trấn theo đúng hướng dẫn. Đến nay, đã cập nhật diễn biến rừng 6.714,34/21.056 ha, đạt 31% kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCCR trong cộng đồng dân cư được gần 42 nghìn lượt người; tuyên truyền tại 11 trường học, phát 14 nghìn tờ rơi và ký cam kết với hơn 42 nghìn hộ dân. Sự phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR ngày được củng cố, tăng cường, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Toàn tỉnh phát hiện 222 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2020), đã xử lý 220 vụ trong đó xử lý hình sự 12 vụ, xử lý hành chính 208 vụ; tịch thu 241,403 m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Số vụ cháy rừng giảm so với cùng kỳ năm 2020, qua tổng hợp từ các Hạt Kiểm lâm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 11ha. Công tác cắm mốc phân định ranh giới rừng đã triển khai 11 huyện, thành phố với 768 mốc, 97 bảng.

Tuy nhiên, tình hình phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng, mua bán, tàng trữ và vận chuyển lâm sản trái pháp luật từng thời điểm, từng nơi vẫn còn xảy ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền một số xã về lĩnh vực lâm nghiệp còn thiếu quyết liệt, sâu sát, chưa thực hiện tốt công tác nắm bắt địa bàn, thiếu sự chủ động trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Chủ rừng chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích được giao. Công tác nắm bắt, nhận định tình hình của Ban Quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm còn chậm. Việc triển khai ứng dụng các khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị: Sở Nông nghiệp&PTNT chủ động tham mưu, kiện toàn sắp xếp bộ máy, bố trí lực lượng kiểm lâm đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Chi cục Kiểm lâm tiến hành điều chỉnh và quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới phương thức hoạt động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức bám nắm địa bàn, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong quản lý rừng, bảo vệ rừng, PCCCR. Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá diện tích các loại rừng; hoàn thiện Phương án Phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ và quy hoạch phát triển 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Tin, ảnh: Văn Long

.