UBND tỉnh họp phiên tháng 11

Thứ Ba, 24/11/2020, 19:32 (GMT+7)

BHG - Ngày 24.11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp tháng 11 nhằm đánh giá tình hình phát triển KT - XH năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án của các sở, ngành. Dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh; các ban HĐND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp tháng 11 của UBND tỉnh.
Toàn cảnh phiên họp tháng 11 của UBND tỉnh.

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cùng với diễn biến bất thường của thiên tai, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong tổng số 45 chỉ tiêu KT - XH có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 27 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 12 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 28,9 triệu đồng, tăng 0,8 triệu đồng so với năm 2019. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện ước đạt trên 11.200 tỷ đồng; tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước tăng lên đạt 62%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước trên 2.000 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch T.Ư giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Các ngành, lĩnh vực sản xuất chủ yếu phát triển ổn định, tích cực, dự kiến có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,2%/năm. Công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho CCB nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở thực hiện vượt kế hoạch đề ra; QP - AN được đảm bảo. Ngoài những kết quả đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của năm 2020 như: tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn đạt thấp; công tác giải ngân các nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các dự án ODA; tiến độ thực hiện các dự án thu hút đầu tư trọng điểm còn chậm; giá trị sản xuất công nghiệp sụt giảm; tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu còn thấp; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn triển khai còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu năm 2021 các cấp, ngành tập trung triển khai cụ thể hóa các đột phá, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT - XH của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,2%. Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19. Tập trung lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững; quan tâm đổi mới phát triển các ngành, lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Cần tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT - XH. Đổi mới cách thức và nâng cao chất lượng Chương trình xây dựng NTM gắn với triển khai Đề án cải tạo vườn tạp, tập trung đầu tư điện cho các thôn biên giới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường cạnh tranh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng công vụ. Kết hợp hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và các vấn đề xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại diện các ban HĐND tỉnh thảo luận tại phiên họp.
Đại diện các ban HĐND tỉnh thảo luận tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chỉ còn một tháng nữa kết thúc năm 2020, do đó các cấp, ngành cần tập trung cao trong triển khai các giải pháp nhằm đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chú trọng công tác sản xuất nông lâm nghiệp, đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn đại gia súc; tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất…

Phiên họp đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ chi ngân sách năm 2021. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri từ trước và sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII. Dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021... và nhiều báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án quan trọng khác.

Tin, ảnh: Phi Anh

.