Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thứ Ba, 28/04/2020, 23:19 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Ngày 28.4.2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ban hành Văn bản số 1284/UBND-VHXH về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Dưới đây là Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: 

>>Văn bản số 1284/UBND-VHXH

Đ.T

.