Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 phải kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng

Thứ Ba, 28/04/2020, 23:25 (GMT+7)

BHG - “Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 phải kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng” – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trong cuộc họp rà soát, triển khai giải pháp hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ vào chiều 28.4. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở LĐ,TB&XH, toàn tỉnh có 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Người có công và thân nhân người có công; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo và hộ cận nghèo; người lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh cá thể… Trong đó, nhóm đối tượng người có công và thân nhân người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng là 2.491 người. Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 20.737 người. Nhóm hộ nghèo gồm 48.824 hộ, cận nghèo 26.097 hộ. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ trên toàn tỉnh là hơn 308 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ cấp phát theo quy định, Sở LĐ,TB&XH kiến nghị UBND tỉnh chi trả trước cho 4 nhóm đối tượng là: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo; phương án chi trả là qua Bưu điện tỉnh Hà Giang.

Lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH báo cáo các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH báo cáo các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ  và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Trong thời gian qua, do vừa chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 vừa chịu tác động của thiên tai, nên đời sống nhân dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc khẩn trương hoàn thành danh sách và triển khai nhanh hỗ trợ cho người dân là việc làm hết sức cần thiết trong thời điểm này. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành chức năng của tỉnh chốt danh sách được hỗ trợ theo báo cáo của Sở LĐ,TB&XH đến thời điểm hiện tại; riêng đối tượng là người có công, thân nhân người có công đang được hưởng trợ cấp và nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ được cấp luôn hỗ trợ 3 tháng. Với đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo lấy theo số liệu đến hết ngày 31.12.2019, trong đó cần phải loại trừ những đối tượng đã được hưởng trong các nhóm khác và cũng triển khai cấp hỗ trợ 3 tháng.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nguồn lực thực hiện gói hỗ trợ tại cuộc họp.
Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nguồn lực thực hiện gói hỗ trợ tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hướng dẫn cho các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, danh sách đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác và công bằng. Đề nghị chính quyền các cấp chủ động sâu sát cơ sở, MTTQ tăng cường giám sát đảm bảo việc chi trả nhanh chóng kịp thời, đúng đối tượng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công tác chi trả cho các đối tượng phải hoàn thành trước ngày 12.5.2020 và thống nhất phương án chi trả gói hỗ trợ qua Bưu điện tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.