Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B109

Thứ Sáu, 04/10/2019, 10:21 (GMT+7)

BHG - Chiều 3.10, tại Trung tâm bồi dường chính trị Thành phố Hà Giang (TPHG), Trường Chính trị tỉnh phối hợp Thành ủy Hà Giang khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung) B109, cho 55 học viên là đảng viên của các chi, đảng bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh buổi khai giảng lớp học
Buổi khai giảng lớp học

Trong khóa học này, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản gồm các học phần theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN, về quản lý hành chính Nhà nước. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở; tình hình nhiệm vụ của địa phương.

Phát biểu tại buổi khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và TPHG nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Trên cơ sở đó, đề nghị các học viên tham gia học tập phải nghiêm túc, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học; xây dựng phương pháp học tập có hiệu quả để vận dụng sáng tạo, linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn vào từng vị trí công tác.

                                                     Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.