Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Quản Bạ

Thứ Năm, 31/10/2019, 17:57 (GMT+7)

BHG - Trong 2 ngày 29 và 30.10, đoàn công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát kết quả triển khai thực hiện một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và hộ nghèo trên địa bàn huyện Quản Bạ.

Buổi làm việc của Ban Dân tộc HĐND tỉnh với UBND huyện Quản Bạ.
Buổi làm việc của Ban Dân tộc HĐND tỉnh với UBND huyện Quản Bạ.

Quản bạ là một trong 85 huyện nghèo của cả nước, huyện có 12 xã đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, năm 2018 huyện có 39,53% hộ nghèo và 20,46% hộ cận nghèo, thu nhập bình quân 21 triệu đồng/người/năm. Thời gian qua, huyện đã và đang triển khai hiệu quả các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và hộ nghèo trên địa bàn.

 Huyện đã hỗ trợ cho 40 hộ vay vốn tín dụng ưu đãi làm nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg với tổng kinh phí 995 triệu đồng; thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ, giai đoạn 2017 – 2020 huyện đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề với kinh phí thực hiện là 4.336,63 triệu đồng; thực hiện Chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg trong năm 2018 và 2019 huyện đã hỗ trợ cho 350 hộ thiếu nước sinh hoạt với kinh phí là 525 triệu đồng; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 46 hộ với tổng kinh phí là 1.968 triệu đồng. Việc triển khai các chính sách được nhân dân đồng tình ủng hộ, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình; rà soát, bình xét đúng đối tượng và có kết quả cụ thể. Đó là kết quả của sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện và kết quả của công tác tuyên truyền râu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước  được chú trọng, triển khai thực hiện.

Qua giám sát, đoàn công tác Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong thực hiện các chương trình, chính sách. Nguồn kinh phí được cấp theo kế hoạch năm được thực hiện đảm bảo theo tiến độ; chế độ chính sách đến các hộ dân đúng, đủ. Đoàn giám sát đề nghị hàng năm, UBND các xã cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách cụ thể để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát. Vận động nhân dân thực hiện tốt phương châm “Nhân dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ”, phát huy mạnh mẽ nội lực của người dân, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước. Ngoài ra, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để xác định những nội dung hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của đối tượng; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai chính sách đạt mục tiêu đề ra.

Trước khi làm việc với UBND huyện Quản bạ, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại các xã Tùng Vài, Cán Tỷ và Lùng Tám.

Thanh Hà

.