Họp Ban chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế tỉnh

Thứ Năm, 06/06/2019, 14:29 (GMT+7)

BHG - Sáng 6.6, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tái cơ cấu kinh tế tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành thành viên BCĐ và Tổ thư ký BCĐ Tái cơ cấu kinh tế tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng BCĐ Tái cơ cấu kinh tế tỉnh chủ trì cuộc họp
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng BCĐ Tái cơ cấu kinh tế tỉnh chủ trì cuộc họp

Cuộc họp dành thời gian cho ý kiến vào các dự thảo văn bản đề xuất của Nhóm hành động số 3. Đồng thời tập trung thảo luận, bổ sung nội dung vào Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện của BCĐ và các nhóm hành động chuẩn bị cho sơ kết 6 tháng đầu năm của BCĐ như: Chiến lược phát triển KT – XH; triển khai các giải pháp tái cơ cấu phân bổ ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư; cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh trạnh và định hướng phát triển cụm ngành du lịch; giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên đánh giá cao trách nhiệm, tâm huyết của BCĐ trong thời gian qua. Đồng thời, báo cáo bổ sung thêm một số kết quả triển khai các nhiệm vụ như: Xây dựng lộ trình nâng mức tự chủ kinh phí của một số đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; giải pháp tăng thu nhập; tái phân bổ nguồn lực đầu tư; cơ chế cạnh tranh trong phát triển cửa khẩu cần cụ thể hơn để thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu; công tác đào tạo nghề… Các thành viên BCĐ cho rằng, nhóm hành động cần nâng lên một bước về trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các thành viên; cần sàng lọc nhiệm vụ để nghiên cứu trọng tâm và có tính khả thi cao…

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị thời gian tới các nhóm hành động cần tập trung vào các công việc gắn với chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, Nhóm 1 thực hiện đánh giá kết quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp triển khai thời gian tới; Nhóm 2 xây dựng lộ trình và cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm chi tiêu thường xuyên, tăng đầu tư phát triển; Nhóm 3 tập trung hoàn thiện 5 sản phẩm đang đề xuất; Nhóm 4 đánh giá kết quả phát triển du lịch 5 năm qua và giải pháp phát triển 5 năm tới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với giải quyết việc làm 5 năm qua và nhiệm vụ thời gian tới; Nhóm 5 đánh giá kết quả phát triển kinh tế biên mậu thời gian qua và nhiệm vụ 5 năm tới.

Đối với những nội dung đã được Thường trực, BTV Tỉnh ủy thông qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các nhóm sớm trình các cấp có thẩm quyền ban hành để tổ chức thực hiện; đồng thời tiến hành chấm điểm kết quả hoạt động của thành viên các nhóm 6 tháng đầu năm…

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.