Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) và sơ kết công tác Dân vận

Thứ Sáu, 13/07/2018, 09:50 (GMT+7)

BHG - Ngày 12.7, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”; Sơ kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Trưởng ban Dân vận 11 Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

Sau 5 năm triển khai, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh đã quán triệt, thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. BTV Tỉnh ủy ban hành nhiều công văn, chương trình, kế hoạch, quyết định, đề án để tổ chức thực hiện như: Chỉ đạo tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân, đoàn viên, hội viên. Phát huy vai trò của nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở; thành lập tổ dân vận, tổ dân phố tại 100% thôn, tổ dân phố trong tỉnh. Chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ cốt cán, người uy tín và hội viên nghệ nhân dân gian đã phát huy tốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, xóa bỏ các hủ tục. Phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, toàn tỉnh hiện có 2.933 mô hình và đang nhân rộng 706 mô hình…

Công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng năm 2018 đã bám sát vào các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Tập trung chỉ đạo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lĩnh vực công tác dân vận; tổ chức, triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền, triển khai đề án một triệu tấn xi măng, mỗi xã một sản phẩm, tổ chức thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp, các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng NTM theo tiêu chuẩn nâng cao, giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Kết luận hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn yêu cầu: Cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực Nghị quyết 25 – NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) và các Nghị quyết T.Ư 4, 6, 7 (khóa XII), tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa” trong nội bộ… Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác vận động các tầng lớp nhân dân trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo AN - QP, ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung tuyên truyền vận động để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, đi học không chuyên cần, loại bỏ các hủ tục; xây dựng nông thôn mới, xóa nghèo. Tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác dự báo tình hình, bám nắm địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, để đề xuất các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn, nhất là các loại tổ chức đạo tự xưng, hoạt động trái pháp luật. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động. Thực hiện tốt 5 nội dung triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với hội viên, đoàn viên và nhân dân, để giải quyết kịp thời những vướng mắc, các vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận, nhân rộng mô hình điển hình dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tin, ảnh: Phi Anh

 

.