123
Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2018

Thứ Bảy, 13/01/2018, 09:23 (GMT+7)

BHG- Ngày 12.1, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động năm 2018 gắn với tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cơ quan văn phòng HĐND tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2017, Văn phòng HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn và Trung tâm thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND để hoàn thành chương trình công tác đã đề ra; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 3 kỳ họp và ban hành 54 Nghị quyết. Đặc biệt, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công phiên giải trình giữa 2 kỳ họp, Hội nghị tham vấn và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã, lãnh đạo và thành viên 2 Ban HĐND cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong toàn tỉnh. Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC; công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên, sâu rộng; các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi và hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu, tham mưu, chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII; tham mưu, phục vụ tốt hoạt động giám sát, khảo sát, phục vụ các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh ghi nhận những kết quả mà Văn phòng HĐND tỉnh đạt được trong quá trình thực nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của HĐND tỉnh. Đối với nhiệm vụ trong năm 2018, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng cần tiếp tục phát huy tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri và hoạt động tiếp công dân; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh; quan tâm chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động; phân công giao việc cho các phòng chuyên môn gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề quản lý, giải quyết công việc; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin; làm tốt công tác thi đua khen thưởng gắn với nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu…

Tại Hội nghị, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2017.

TIẾN LÂM

.