Hà Giang

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy cơ sở, giai đoạn 2017-2020

08:24, 02/11/2017

BHG - Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng cấp cơ sở có vị trí, vai trò rất quan trọng; phát huy tốt hiệu quả công tác kiểm tra, sẽ góp phần giúp tổ chức cơ sở Đảng là vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo các nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trước tình hình cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn ngừa những khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên ngay từ lúc xác minh.

Sau Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cơ sở trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai công tác KTGS theo kế hoạch năm và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Các cuộc KTGS từng bước được nâng lên, việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên đúng nguyên tắc, thủ tục. Qua KTGS đã chỉ ra những ưu điểm để phát huy và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, kịp thời ngăn ngừa được vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Tuy nhiên, chất lượng công tác KTGS của Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở vẫn còn một số hạn chế: Chương trình, kế hoạch KTGS chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, việc thực hiện nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, phương pháp, quy trình, thủ tục chưa đúng, nhất là về quy trình thủ tục, việc thống kê tổng hợp báo cáo lập lưu trữ hồ sơ KTGS còn lúng túng, chưa theo quy trình. Để phát huy tốt vị trí, vai trò, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của tổ chức Đảng cấp cơ sở và tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, kịp thời ngăn ngừa và xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên; đưa công tác KTGS của Đảng bộ, chi bộ cơ sở đi vào nền nếp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Đề án ”Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2017-2020”. Thời gian triển khai thực hiện đề án từ tháng 10. 1017, kết thúc tháng 10. 2020. Mục tiêu đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngay từ cơ sở; thiết thực cụ thể hóa chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị...”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại cơ sở.

Về nhiệm vụ, giải pháp của đề án: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chi bộ, đảng viên, UBKT; trước hết là người đứng đầu cấp ủy cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với công tác KTGS cấp cơ sở; tăng cường, đổi mới công tác KTGS, kỷ luật Đảng của cấp uỷ, UBKT Đảng ủy cơ sở đảm bảo có hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của Đảng uỷ cơ sở và chi bộ; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của UBKT Đảng uỷ cơ sở, đảng viên được giao phụ trách công tác KTGS của chi bộ; xây dựng quy trình tổ chức một cuộc KTGS và hệ thống mẫu, thể thức các văn bản nghiệp vụ công tác KTGS cho Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở và chi bộ để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Lựa chọn báo cáo viên và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng gắn với nội dung đề án đến 100% Đảng ủy cơ sở, Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở và chi ủy viên, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra ở chi bộ; kiện toàn tổ chức cán bộ kiểm tra cơ sở, phấn đấu đến năm 2020, 100% Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở, đảng viên phụ trách công tác KTGS của chi bộ có trình độ trung cấp chuyên môn và lý luận chính trị trở lên; nâng cao vai trò trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và đảng viên về công tác KTGS. Chi ủy viên, đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc quan điểm, nguyên tắc, thẩm quyền, phương hướng, phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục trong công tác KTGS.

Phân công cụ thể đồng chí cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước cấp ủy về kết quả triển khai thực hiện xây dựng mô hình; để đánh giá kết quả công tác KTGS của đơn vị được xây dựng mô hình kiểu mẫu, cấp ủy, UBKT cấp trên trực tiếp phải phân công đồng chí Ủy viên UBKT, cán bộ kiểm tra thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở kịp thời điều chỉnh bổ sung kiến thức, phương pháp trong từng lĩnh vực, nội dung KTGS; có đánh giá, nhận xét để quyết định lựa chọn những cách làm hay để nhân rộng mô hình.

Vũ Xuân Túy(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Đồn Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

BHG-Chiều 30.10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tổ chức Lễ bàn giao chức trách, nhiệm vụ Đồn Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo Báo Hà Giang, lãnh đạo huyện Vị Xuyên; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã biên giới trên địa bàn huyện Vị Xuyên. 

31/10/2017
Thủ tướng gửi thư chia buồn với các gia đình bị thiệt hại bởi bão Linda

Hôm nay (30.10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi thân nhân các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai, chiến sĩ và các lực lượng phòng chống thiên tai, gửi lời thăm hỏi, chia sẻ về những mất mát do cơn bão số 5 (Linda) gây ra cách đây 20 năm.

31/10/2017
Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp "Giải pháp phát triển nuôi ong mật bền vững đảm bảo an toàn thực phẩm"

BHG-Ngày 31.10, tại huyện Đồng Văn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp "Giải pháp phát triển nuôi ong mật bền vững đảm bảo an toàn thực phẩm". Tham dự có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đại diện các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ NN&PTNT...

31/10/2017
Đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh kiểm tra tại Sở Y tế

BHG-Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (CHKL, KCHC) đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) tỉnh, sáng 31.10, Đoàn kiểm tra CHKL, KCHC của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra đột xuất tại Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc Sở.

31/10/2017