Sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I năm 2017

Thứ Ba, 04/04/2017, 14:58 (GMT+7)

BHG- Sáng 4.4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Trong quý I, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nhằm đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp triển khai các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Tính đến ngày 30.3, toàn Đảng bộ tỉnh có 877 TCCSĐ (trong đó, 317 Đảng bộ cơ sở, 560 Chi bộ cơ sở, 3.825 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở) với tổng số 65.094 đảng viên. Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được Ban Tổ chức cấp ủy các cấp chủ động rà soát, bổ sung, tham mưu thực hiện nề nếp, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng sơn đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới cần chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ và các TCCSĐ; thực hiện tốt việc rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển ở tất cả các cấp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành và lãnh đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung, như: Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; Đề án đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định của BTV Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ... Ngay trong tháng đầu quý II, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tiến hành đánh giá việc thực hiện chủ trương, kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017-2020, báo cáo BTV Tỉnh ủy để triển khai thực hiện; thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cấp uỷ các cấp có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao; xây dựng Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện...

KIM TIẾN

.