Tiểu sử đồng chí Phạm Đình Dy, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tuyên (nay là tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang)

Thứ Năm, 09/06/2016, 11:21 (GMT+7)

dy.jpg
Đ.c Phạm Đình Dy

Đồng chí  Phạm Đình Dy

Sinh ngày 14/7/1928 tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trú quán: Nhà B2, ngõ 195b, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tham gia cách mạng từ tháng 02/1947; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tuyên (nay là tình Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang).

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách qua các cương vị công tác:

- Tháng 02/1947 đến tháng 02/1948, cán bộ Bình dân học vụ, cán bộ Thanh niên cứu quốc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- Tháng 5/1948 đến tháng 8/1950, sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật thuộc Bộ Giao thông công chính.

- Tháng 9/1950 đến tháng 12/1950, công tác tại Ty Giao thông công chính Thanh Hóa.

- Tháng 01/1951 đến tháng 10/1953, cán bộ kỹ thuật các Ban chỉ huy công trường cầu đường: Nguyên Bình, Nà Pạc, Thủy Khâu thuộc Ty giao thông Cao Bằng.

- Tháng 11/1953 đến tháng 8/1954, cán bộ kỹ thuật công trường đường Thái Nguyên - Lạng Sơn thuộc Bộ Giao thông vận tải.

- Tháng 9/1954 đến tháng 01/1955, giáo viên Trường Đào tạo kỹ thuật sơ cấp Thái Nguyên thuộc Nha Giao thông.

- Tháng 01/1955 đến tháng 12/1955, Trưởng phòng Kỹ thuật, Khu Giao thông công chính Hồng - Quảng.

- Tháng 12/1955 đến tháng 10/1956, phụ trách Kỹ thuật, Ty Giao thông Cao Bằng.

- Tháng 11/1956 đến tháng 8/1958, phụ trách bộ phận Kỹ thuật, kế hoạch, Khu Giao thông Lao - Hà - Yên.

- Tháng 9/1958 đến 12/1960, Trưởng Ty giao thông Hà Giang.

- Tháng 01/1961 đến tháng 01/1963, học viên trường Đại học Giao thông Hà Nội.

- Tháng 02/1963 đến tháng 7/1964, Phó Ty Giao thông Hà Giang.

- Tháng 8/1964 đến tháng 6/1974, Trưởng Ty Giao thông Hà Giang.

- Tháng 7/1974 đến tháng 3/1976, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

- Tháng 4/1976 đến tháng 6/1977, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty Giao thông Hà Tuyên.

- Tháng 7/1977 đến tháng 6/1985, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên.

- Tháng 7/1985 đến tháng 10/1986, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên.

- Đến tháng 11/1986 đến tháng 12/1992, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tuyên.

 - Từ tháng 1/1993, đồng chí được Thường vụ Bộ Chính trị cho nghỉ hưu.

 Đồng chí Phạm Đình Dy đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

          - Huân chương Độc lập hạng Nhì.

          - Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất.

          - Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

          - Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và của tỉnh.

.