Hà Giang

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Hội nghị lần thứ 12,13 BCH T.Ư Đảng khóa XI

09:47, 12/01/2016

BHG - Chiều 11.1, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổ chức hội nghị Quán triệt học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, 13 của BCH T.Ư Đảng khóa XI. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng, lãnh đạo và cán bộ, CCVC Văn phòng đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh phát biểu quán triệt tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh phát biểu quán triệt tại hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, CCVC Văn phòng đã được nghe quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, 13 BCH T.Ư Đảng và Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Về các vấn đề: Tình hình KT – XH của cả nước năm 2015, Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2016; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự BCH T.Ư khóa XII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021), và một số vấn đề quan trọng khác. Tập trung nhấn mạnh về mục đích, yêu cầu của cuộc bầu cử; thời gian bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Về công tác chuẩn bị nhân sự BCH T.Ư khóa XII, trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự, kết quả giới thiệu nhân sự qua 2 vòng, Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia BCH T.Ư khóa XII và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự.

Đối với nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), các cán bộ, đảng viên đã được quán triệt nội dung của Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh đến những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm được rút ra. Đặc biệt nhấn mạnh đến những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và trọng điểm Quốc gia về dược liệu… với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8%/năm trở lên; cơ cấu kinh tế: thương mại - dịch vụ 39%, công nghiệp – xây dựng 28%, nông lâm nghiệp – thủy sản 33%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.500 tỷ đồng… Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên. Đại hội đã xác định 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm: Đột phá về nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế, đưa chính sách vào cuộc sống cho phát triển nhanh và bền vững; đột phá về ứng dụng KHKT và công nghệ vào sản xuất. Với 5 chương trình trọng tâm: Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo; Chương trình phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững; Chương trình phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Chỉ thị số 51 – CT/TW, ngày 4.1.2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử dự kiến tiến hành vào ngày 22.5.2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước…

Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy: Nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Đảng các cấp

BHG- Tiến tới Đại hội Đảng bộ Đồn và chào mừng Đại hội Đảng các cấp; từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã có có nhiều hoạt động chuẩn bị trong toàn đơn vị. 

05/12/2015
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại tỉnh ta

BHG- Ngày 10 - 11.4, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Tòa án nhân dân tối cao. 

04/12/2015
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ 34

BHG- Ngày 11.4, Đảng bộ huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ 34 (mở rộng), nhiệm kỳ 2010 – 2015. 

04/01/2016
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Hà Giang tổ chức Đại hội

BHG- Ngày 12.4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) Hà Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

04/01/2016