123
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp - Báo Hà Giang điện tử

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp

Thứ Ba, 29/09/2015, 17:44 (GMT+7)

BHG- Sau 2 ngày làm việc chính thức 28-29.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa XVI gồm 54 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ I diễn ra chiều 28.9, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI bầu BTV Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, UBKT Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 18 đồng chí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI ra mắt Đại hội.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI ra mắt Đại hội.

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ý kiến tham luận của các đại biểu đều nhất trí cao về bố cục, nội dung văn kiện và đánh giá: Bố cục của báo cáo chính trị logic, hợp lý và chặt chẽ, chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao, đề cập toàn diện, đánh giá đúng thành tựu đạt được, sát thực tế; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015- 2020 thể hiện tư tưởng, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ; những khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 trên các lĩnh vực và nhiệm vụ chủ yếu được cụ thể hoá rõ ràng, giải pháp chủ yếu đảm bảo toàn diện và phù hợp.

Các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015-2020 và 25 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng. Việc lựa chọn các chỉ tiêu cơ bản, không đưa ra chỉ tiêu quá cụ thể, thể hiện phương pháp mới, cách tiếp cận mới, bước đột phá, tạo tính chủ động cho BCH khóa mới khi xây dựng Nghị quyết từng năm. Về 2 khâu đột phá nâng cao chất lượng công vụ và xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế, đưa chính sách vào cuộc sống; đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, có ý kiến đề nghị xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, gắn với các chính sách đồng bộ, sửa đổi quy định về phân cấp quản lý cán bộ theo hướng rõ ràng trên nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; sắp xếp lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí, việc làm gắn với tinh giản biên chế; từng bước triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân khi tiếp cận các dịch vụ công.

UBKT Tỉnh ủy khóa XVI ra mắt Đại hội.
UBKT Tỉnh ủy khóa XVI ra mắt Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Ý kiến các đại biểu cho rằng, cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tính chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới phương thức lãnh đạo đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Đóng góp ý kiến thảo luận về 5 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới: Đa số các ý kiến đề nghị triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải đáp ứng mục tiêu, chuyển đổi sản xuất nâng cao sản lượng, sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của các sản phẩm và phát triển bền vững, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, sản xuất manh mún; nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tập trung đầu tư phát triển sản phẩm có thế mạnh như cam, chè, dược liệu, bò, ong mật; tổ chức lại sản xuất, chuyển hình thức hỗ trợ từ trực tiếp sang gián tiếp, thực hiện đầu tư có thu hồi; đẩy mạnh mối liên kết giữa những người sản xuất để hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ chỉ đạo sản xuất; liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất; giữa các vùng, các địa phương trong tỉnh để tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Tiếp tục đóng góp về 5 chương trình trọng tâm, có ý kiến cho rằng cần tăng cường giao lưu, hợp tác du lịch với các địa phương, khu vực và quốc tế, nhất là với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong việc tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch, xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh và quốc tế; duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình, lễ hội để quảng bá du lịch; có cơ chế khuyến khích các nghệ nhân dân gian, người hiểu biết phong tục tập quán, dân ca, dân vũ, nghề truyền thống để truyền dạy cho cộng đồng; nâng cao chất lượng các đội văn nghệ dân gian quần chúng; triển khai có hiệu quả Đề án học văn hóa gắn với học nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trên một số lĩnh...

Chiều 29.9, Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm 2015-2020: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, thực hiện XĐGN bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, từng bước xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và trọng điểm Quốc gia về dược liệu; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ quyền Quốc gia được giữ vững, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; phấn đấu xây dựng Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của các tỉnh miền núi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chia tay BCH khóa cũ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV thôi không tham gia BCH khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8% trở lên. Cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chiếm 39%, công nghiệp - xây dựng 28%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 33%. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 2.500 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 50 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42 vạn tấn; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hàng năm hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99%, bình quân hàng năm kết nạp mới 2.200 đảng viên...

Bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định, các văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ tập thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, từ kết quả tổng kết thực tiễn của địa phương, được xây dựng bằng tâm huyết, tình cảm, trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, là khát vọng mãnh liệt, quyết tâm chính trị cao để thực hiện mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của khu vực miền núi.

Thành công của Đại hội mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, động viên, cổ vũ Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển với tốc độ nhanh, bền vững. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đồng chí đại biểu, các tổ chức đảng làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về kết quả Đại hội; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới; lập nhiều thành tích xuất sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

                                                                 Tin: Thiên Thanh - Ảnh: Nhóm P.V

 

 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết

Đại hội đã đề ra (*)

Diễn văn bế mạc của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ 

Kính thưa các đồng chí đại biểu dự đại hội

Thưa toàn thể Đại hội!

Sau thời gian làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, đó là: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các báo cáo đã được tập hợp từ hàng nghìn ý kiến tâm huyết ngay từ cơ sở của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia góp ý xây dựng.Kính thưa các đồng chí!

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sôi nổi thảo luận và thống nhất cao với Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, đi sâu phân tích làm rõ những thành quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đại hội khẳng định: những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là quan trọng, tạo tiền đề nền tảng vững chắc đưa tỉnh ta thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn, có trình độ đạt mặt bằng chung của khu vực miền núi. Đồng thời, với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV; phân tích rõ những nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục cho nhiệm kỳ tới. Đúc rút sáu bài học kinh nghiệm quý báu: Về giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cải cách hành chính; về nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công; về thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế - xã hội; về phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước...

Đại hội chúng ta vinh dự được đón đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và có ý kiến phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và cá nhân đồng chí Hà Thị Khiết dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém mà Đảng bộ tỉnh Hà Giang phải thẳng thắn nhìn nhận và tập trung khắc phục, sửa chữa cho được trong những năm tới. Đồng thời đồng chí đã gợi ý, định hướng và chỉ đạo cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm có tính chất lâu dài. Đó là những nội dung rất quan trọng mà Đảng bộ chúng ta phải nghiêm túc tiếp thu, quán triệt để cụ thể hoá vào tình hình thực tiễn của tỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất trong thời gian tới. Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện và giúp đỡ Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trong những năm qua.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang xin hứa với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí, phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng là mảnh đất phên dậu, cực Bắc của Tổ quốc.

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ của tập thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng; từ kết quả tổng kết thực tiễn của địa phương; được xây dựng bằng tâm huyết, tình cảm, trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; là khát vọng mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ để thực hiện mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của khu vực miền núi.Đại hội đã nhất trí cao và thông qua Nghị quyết với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cơ bản của nhiệm kỳ 2015 - 2020 để lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (nhiệm kỳ 2015- 2020) gồm 54 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho hơn 60 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

Đại hội mong muốn và tin tưởng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI hãy xứng đáng với sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. Mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu trên mọi lĩnh vực; thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; góp phần tích cực xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trở thành một tập thể mạnh, đoàn kết thống nhất cao, có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ và năng lực thực sự để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tôi cũng đề nghị nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh tiếp tục theo dõi BCH Đảng bộ tỉnh, các cá nhân Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội trong việc thực hiện nói và làm trong nhiệm kỳ tới tốt hơn, thường xuyên hơn.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu thay mặt cho các đảng viên trong toàn Đảng bộ đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chúng ta tin tưởng các đồng chí được Đại hội bầu, sẽ có những đóng góp tích cực vào sự thành công chung của Đại hội toàn quốc và tiếp thu đầy đủ, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên tất cả lĩnh vực nơi địa bàn các đồng chí công tác.

Từ những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, với toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp...!

Kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, có ý nghĩa quan trọng, có tác dụng động viên, cổ vũ Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Hà Giang tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển với tốc độ nhanh và bền vững. Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội, các tổ chức đảng trong toàn tỉnh tổ chức tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về kết quả Đại hội; nhanh chóng tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình, hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra; thực sự tạo được chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới; lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội chúng ta vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo: Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Tuyên giáo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Đại hội trân trọng và cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Lẵng hoa gửi chào mừng Đại hội; cá nhân các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Thượng Tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đại hội chúng ta nhận được Lẵng hoa của Bộ Nông nghiệp - PTNT, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Giao thông – Vận tải; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang; BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái; BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

Chúng ta chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nghĩa tình sâu nặng của các tỉnh, thành phố, của đồng bào trong cả nước đã luôn kịp thời động viên, ủng hộ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên, chung sức xây dựng quê hương Hà Giang trong những năm qua.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, các ngành, các giới trong toàn tỉnh đã góp phần lập nên những thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đến dự và kịp thời đưa tin về Đại hội. Đại hội biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức các ngành, các cấp đã tận tụy làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Tại Đại hội lần này, do yêu cầu công tác và thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiều đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không tái cử tham gia Ban Chấp hành khoá XVI. Đại hội ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng những đóng góp của các đồng chí. Nhất là của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, với trọng trách của mình, đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, toàn tâm, toàn ý đóng góp công sức và trí tuệ lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành được nhiều thành quả quan trọng. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và ở cương vị mới hay được nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Phấn khởi trước thành công của Đại hội, tin tưởng vào tương lai phát triển đi lên của tỉnh Hà Giang, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính chúc các đồng chí, đồng bào, các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề của Báo Hà Giang

 

.