Hà Giang

Kinh nghiệm từ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tại Bộ CHQS tỉnh

09:10, 05/09/2015

Đến thời điểm này, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh làm trước để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ tiếp theo đã hoàn thành; đồng chí Phạm Văn Vĩnh, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh trao đổi với chúng tôi về kết quả cũng như kinh nghiệm rút ra từ Đại hội.

PV. Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Quân sự, để rút kinh nghiệm ở cấp cơ sở?

 Đại tá Phạm Văn Vĩnh: Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của trên; nhằm thống nhất các nội dung chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội trước để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ còn lại tiến hành Đại hội đạt kết quả tốt. Trên cơ sở đó, Phòng Chính trị (Cơ quan trực tiếp giúp Đảng ủy) chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra sát sao Đảng bộ Trường Quân sự làm mọi công tác chuẩn bị một cách chu đáo, chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện cả về nội dung chương trình, văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, trưng bày bảng ảnh, biểu đồ công tác đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Về kết quả Đại hội, nổi bật là Báo cáo Chính trị Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020... đã được Đảng bộ tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện trên các mặt công tác, không dàn chải. Việc tham gia vào Báo cáo Chính trị của Đại hội và Văn kiện của Đại hội cấp trên đã được triển khai rộng rãi đến các Chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ theo đúng hướng dẫn. Nhiều ý kiến thảo luận tại Đại hội ngắn gọn, thiết thực, bám sát vào các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, để đề xuất những giải pháp thiết thực, phản ánh được yêu cầu thực tế của đơn vị. Công tác điều hành Đại hội có chương trình chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn Chủ tịch, đảm bảo đúng nguyên tắc. Thời gian và chương trình Đại hội được sắp xếp hợp lý, đặc biệt là đã dành nhiều thời gian cho thảo luận. Điều hành phần bầu cử đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy chế bầu cử trong Đảng. Trong Đại hội đã thực hiện thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu bảo đảm dân chủ trong việc ứng cử, đề cử; danh sách bầu cử cấp uỷ đều có số dư và đều bầu một lần đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu, nhiều đồng chí đạt 100% số phiếu. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu đã được phân bổ.

PV. Công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện là hai nội dung quan trọng tại các Đại hội. Theo đồng chí, tại Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh được chọn làm trước, vấn đề này được thể hiện như thế nào?

 Đại tá Phạm Văn Vĩnh: Qua theo dõi, nắm bắt, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của cấp ủy Đảng và đảng viên trong tiến hành tổ chức Đại hội. Đảng uỷ Trường Quân sự đã xây dựng đề án và phương án nhân sự cấp uỷ, Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ; tổ chức hội nghị thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, biểu quyết bằng phiếu kín danh sách các đồng chí dự kiến tham gia cấp uỷ khoá mới.

Trong công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng bộ trường Quân sự đã thành lập Tiểu ban văn kiện do trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng Tiểu ban, giúp cấp uỷ xây dựng Dự thảo Báo cáo trình Đại hội; Báo cáo được Đảng uỷ thảo luận, sửa đổi, bổ sung đến ba lần. 

Dự thảo được triển khai đến các Chi bộ để tham gia đóng góp ý kiến, đồng thời được Đảng ủy Quân sự tỉnh và các phòng, ban, cơ quan chuyên môn tham gia góp ý. Nhờ đó, Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội có chất lượng, đánh giá đúng những kết quả của Đảng bộ nhà trường trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới, phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

PV. Từ Đại hội làm trước, theo đồng chí có những vấn đề gì cần rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp?

 Đại tá Phạm Văn Vĩnh: Cấp uỷ cơ sở phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, xác định biện pháp thực hiện sát với thực tế, tạo thống nhất nhận thức, tư tưởng và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên; trước hết là trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt. Công tác chuẩn bị mọi mặt phải chặt chẽ, toàn diện, thực hiện nghiêm túc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của trên, bám sát các yêu cầu đặt ra; không sao chép máy móc, nhưng cũng không được vận dụng tùy tiện. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo Văn kiện Đại hội, nhất là Dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Dự thảo Nghị quyết, Quy chế Đại hội...; bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, phân chia cụ thể các phần sao cho hợp lý. Nhân sự trình Đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 27; Kế hoạch 163 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Tuân thủ đúng các bước của quy trình nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan; thường xuyên lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên; thực sự mở rộng dân chủ trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, theo đúng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đoàn Chủ tịch tập trung gợi mở, định hướng thảo luận đúng trọng tâm, đi sâu bàn giải pháp, biện pháp thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Ý kiến tham luận tại Đại hội cần ngắn gọn, tránh chung chung; đồng thời phải đề xuất được các giải pháp cho Ban chấp hành khóa mới, nhất là về xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường tuyên truyền cả trước, trong và sau Đại hội; văn nghệ chào mừng cần phải phối hợp với các trường học trên địa bàn đóng quân, đơn vị kết nghĩa, để tổ chức lực lượng tham gia luyện tập và biểu diễn chào mừng Đại hội bảo đảm trang trọng, tạo bầu không khí chính trị lành mạnh, phấn khởi, tin tưởng, góp phần cho sự thành công của Đại hội.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đức Long

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phong trào Thi đua yêu nước đã khơi dậy nội lực, đưa Hà Giang từng bước thoát nghèo

BHG - Qua 5 năm thực hiện, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 đã tạo sức lan tỏa mãnh liệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó đã, đang xuất hiện những nhân tố mới, các làm mới, góp phần quan trọng, từng bước đưa tỉnh ta thoát nghèo.

09/08/2015
Đại hội Thi đua yêu nước vì Hà Giang phát triển

BHG - Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020, sẽ chính thức khai mạc vào 7h30 ngày 9.9.2015. Đại hội diễn ra đúng vào thời điểm tỉnh ta đang tập trung cao độ cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

09/08/2015
Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Bản Máy lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 -2020

BHG - Trong 2 ngày 6 và 7. 5, Đảng bộ Đồn Biên phòng Bản Máy tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Đặng Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy huyện Hoàng Su Phì; BCH Quân sự huyện, Công an huyện, đại biểu cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan đứng chân trên địa bàn.

05/08/2015
Đại hội Chi bộ Ngân hàng CSXH tỉnh

BHG - Chiều 7.5, Chi bộ Ngân hành CSXH tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp và 26 đảng trong Chi bộ.

05/08/2015