Hà Giang

Đảng bộ huyện Quang Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

07:34, 04/09/2015

BHG- Cùng với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) thường xuyên và chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên; trong thời gian qua, BCH, BTV Huyện uỷ Quang Bình đã tập trung lãnh đạo cấp uỷ và UBKT các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng kế hoạch KTGS theo Điều 30 Điều lệ Đảng ngay từ đầu năm và đưa vào chương trình lãnh đạo chung của Đảng bộ, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời chuẩn bị chu đáo nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Hoàng Trọng Khoắn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quang Bình cho biết: Để đảm bảo thực hiện tốt công tác KTGS; UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ KTGS năm 2015, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và bám sát chương trình, kế hoạch KTGS của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ và UBKT Huyện uỷ; tiếp tục triển khai Quyết định số 46-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đến tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên. Bên cạnh đó tăng cường theo dõi, nắm tình hình, thông tin, dư luận liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết dứt điểm, ổn định tình hình, không để tồn đọng kéo dài; xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đảm bảo phương hướng, phương châm, kết hợp với xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật về chính quyền, đoàn thể. Tăng cường giám sát chuyên đề, nhất là đối với cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý và tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ, về đạo đức lối sống của đảng viên; gắn giám sát tập thể với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ của UBKT các cấp theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng; trong đó, chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức Đảng, UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Để bảo đảm chu đáo nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, UBKT Huyện ủy đã tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận và xử lí nghiêm những trường hợp tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. Nắm chắc tình hình tố cáo, kịp thời phân loại, xử lý tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên. Tăng cường việc tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận đơn tố cáo, phản ảnh; kịp thời tổng hợp để nắm chắc số lượng đơn tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên. Chủ động phân loại, rà soát để xác định rõ tố cáo. Thực hiện nghiêm túc quy định về giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo quy định. Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự Đại hội. Trong đó tập trung nhận xét, đánh giá về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện; về thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đi sâu đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả khắc phục khuyết điểm (nếu có) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, quy định về những điều cán bộ, công chức, đảng viên không được làm; việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập; uy tín trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện các nội dung sau Đại hội theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xem xét giải quyết đơn khiếu nại đối với công tác bầu cử. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Đồng chí Hoàng Trọng Khoắn cho biết thêm: Tính đến hết tháng 3.2015 toàn huyện có 233/233 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong Đại hội. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị để triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, theo đúng tiến độ kế hoạch của tỉnh. Đến nay 100% các Chi, Đảng bộ cơ sở đã triển khai và tổ chức xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp uỷ đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch và trình Ban Thường vụ Huyện uỷ duyệt báo cáo. Đến thời điểm hiện tại đã duyệt xong 65/65 tổ chức Đảng trực thuộc Huyện uỷ. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo UBKT Huyện uỷ, Ban Thường vụ các Chi, Đảng bộ trực thuộc tăng cường công tác KTGS, chủ động nắm chắc tình hình tiếp nhận đơn thư khiếu nại có liên quan đến cán bộ, đảng viên, đặc biệt là liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020. Do làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nên các vụ việc phát sinh về đơn thư ít xảy ra. Đến thời điểm tháng 3.2015, các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp đã được giải quyết kịp thời tại cơ sở đồng thời cũng đã giải quyết kịp thời các đơn thư thuộc thẩm quyền cấp huyện, không có các vụ việc phức tạp xảy ra.

Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Thi đua yêu nước vì Hà Giang phát triển

BHG - Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020, sẽ chính thức khai mạc vào 7h30 ngày 9.9.2015. Đại hội diễn ra đúng vào thời điểm tỉnh ta đang tập trung cao độ cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

09/08/2015
Phong trào Thi đua yêu nước đã khơi dậy nội lực, đưa Hà Giang từng bước thoát nghèo

BHG - Qua 5 năm thực hiện, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 đã tạo sức lan tỏa mãnh liệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó đã, đang xuất hiện những nhân tố mới, các làm mới, góp phần quan trọng, từng bước đưa tỉnh ta thoát nghèo.

09/08/2015
Đại hội Chi bộ Ngân hàng CSXH tỉnh

BHG - Chiều 7.5, Chi bộ Ngân hành CSXH tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp và 26 đảng trong Chi bộ.

05/08/2015
Hội nghị BCH Hội Nhà báo tỉnh lần thứ 8 (bất thường), nhiệm kỳ 2012 – 2017

BHG - Ngày 7.5, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (bất thường) nhằm kiện toàn lại Ban Chấp hành và bầu chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Thu, Tỉnh ủy viên, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Trọng Lập, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; đại diện Sở Nội vụ; các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nhà báo tỉnh khóa III.

05/08/2015