Họp đánh giá hoạt động Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ môi trường

Thứ Ba, 17/03/2015, 16:31 (GMT+7)

BHG- Ngày 17.3, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh họp đánh giá hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành thành viên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đến hết tháng 2.2015, tổng số dự án đã ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định tại Quỹ Bảo vệ môi trường là 21 dự án, với số tiền ký quỹ trên 17 tỷ 770 triệu đồng; có 1 dự án đã ký quỹ đủ đến hết năm 2015, còn lại 20 dự án chưa ký quỹ đủ số tiền đến hết năm 2015 là trên 12 tỷ 125 triệu đồng. Có 25 dự án đã được phê duyệt dự án cải tạo phục hồi môi trường nhưng chưa tiến hành ký quỹ, trong đó có 4 dự án đã đi vào khai thác nhưng chưa ký quỹ theo quy định, tổng số tiền phải ký quỹ đến hết năm 2015 gần 6,1 tỷ đồng. Tổng số tiền các dự án đã đi vào khai thác còn nợ tiền quỹ đến hết năm 2014 trên 18 tỷ đồng. Hiện tổng số tiền Quỹ đã cho vay thực hiện các dự án đầu tư của tỉnh 10 tỷ đồng theo lãi suất ưu đãi của tỉnh, đã thu hồi 1 tỷ đồng; có 3 trong 4 khoản vay quỹ đã quá hạn, với số tiền 6 tỷ đồng. Tổng doanh thu hoạt động tài chính trên 2 tỷ 133 triệu đồng, thu lãi cho vay trên 739 triệu đồng, thu lãi tiền gửi trên 1 tỷ 394 triệu đồng…

Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đã tập trung thảo luận về công tác quản lý sử dụng quỹ, quyết toán tài chính, tình hình cấp và quản lý vốn điều lệ, tình hình quyết toán tài chính, quản lý tài sản, việc thu hồi nợ; nắm bắt tình hình hoạt động, tình hình tài chính của đơn vị khai thác khoáng sản để có phương án thu quỹ đã ký…

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong tỉnh, dẫn đến khó khăn trong hoạt động của quỹ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Quỹ Bảo vệ môi trường rà soát, tìm hiểu tình hình hoạt động, tình hình tài chính của các doanh nghiệp để có biện pháp thu hồi số tiền đã ký quỹ; rà soát lại số đơn vị nợ quỹ để có biện pháp thu hồi gốc, lãi, khoanh nợ, gia hạn;  Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại số doanh nghiệp còn khai thác, chuyển nhượng để có phương án quản lý; xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu của quỹ theo chế độ hiện hành. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí thành viên quỹ tăng cường giao lưu, tập huấn nghiệp vụ…

VĂN NGHỊ

.