Phối hợp triển khai nghị quyết trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thứ Ba, 21/10/2014, 07:58 (GMT+7)

Chiều 20-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cùng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (KHKTVN) đã tổ chức ký chương trình phối hợp trong việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT; tăng cường xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CHN, HĐH đất nước theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TƯ năm 2008 của Đảng.


Theo chương trình phối hợp, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT; phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học về quản lý giáo dục; phát triển giáo dục theo các cấp, ngành học; hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân từ phổ thông đến đại học và sau đại học.

Đáng chú ý, các đơn vị hợp tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện các chính sách, chương trình và đề án lớn về GD và ĐT. Giới thiệu các nhà khoa học của Liên hiệp các Hội KHKTVN và các hội thành viên tham gia xây dựng, biên soạn, thẩm định các chương trình giáo dục, giáo trình, sách giáo khoa; nghiên cứu sản xuất, thẩm định thiết bị dạy học; đổi mới hình thức, phương pháp thi kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục…

Phát triển và từng bước xã hội hóa việc tuyển chọn, giới thiệu, tổ chức tham gia phát triển các quỹ của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật và hội thành viên nhằm trao thưởng và hỗ trợ học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia và quốc tế…


Theo Nhân dân Điện tử
.