Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết kép về Kiểm điểm kiến trúc xây dựng hòa bình

Thứ Ba, 22/12/2020, 08:59 (GMT+7)

Nội dung Nghị quyết khẳng định lại trách nhiệm chủ đạo của quốc gia đối với giữ vững và xây dựng hòa bình, ghi nhận ảnh hưởng của COVID-19 đối với tiến trình này.

Thông qua Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.
Thông qua Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Ngày 21/12 (theo giờ New York), với sự phối hợp chặt chẽ về thời gian, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75 và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã cùng lúc thông qua Nghị quyết kép về Kiểm điểm kiến trúc xây dựng hòa bình, với mục đích thúc đẩy thực hiện các nghị quyết có liên quan từ trước đến nay về chủ đề này.

Nội dung Nghị quyết khẳng định lại trách nhiệm chủ đạo của quốc gia đối với giữ vững và xây dựng hòa bình, ghi nhận ảnh hưởng của COVID-19 đối với tiến trình này, hoan nghênh báo cáo của Tổng Thư ký LHQ về xây dựng hòa bình và giữ vững hòa bình, đóng góp của Ủy ban Xây dựng hòa LHQ (PBC) và các cuộc tham vấn khu vực, chủ đề đóng góp cho tiến trình kiểm điểm. Đồng thời, Nghị quyết cũng hoan nghênh tiến độ triển khai các nghị quyết kép có liên quan và khuyến khích các nước thành viên và hệ thống LHQ, thông qua quan hệ đối tác với các bên liên quan gồm tổ chức khu vực, tiểu khu vực, thể chế tài chính quốc tế… xây dựng hòa bình địa phương, tiếp tục triển khai các nghị quyết về xây dựng và duy trì hòa bình.

Nghị quyết cũng ghi nhận tài chính cho xây dựng hòa bình tiếp tục là một thách thức và quyết định tổ chức một cuộc họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 nhằm tìm kiếm giải pháp tài chính bền vững và kêu gọi kiểm điểm toàn diện xây dựng hòa bình LHQ vào năm 2025, kêu gọi Tổng Thư ký LHQ có báo cáo giữa kỳ vào năm 2022 và báo cáo chi tiết năm 2024 để phục vụ kiểm điểm, đồng thời tiếp tục báo cáo 2 năm/lần sau khi kiểm điểm về việc thực hiện các nghị quyết xây dựng hòa bình và duy trì hòa bình.

Tại phiên thông qua Nghị quyết tại Đại hội đồng, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ nhận định nghị quyết kép sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu về kiến trúc xây dựng hòa bình, trong đó cần chú trọng phòng ngừa xung đột, giải quyết gốc rễ vấn đề xung đột, tăng cường vai trò và sự tham gia của phụ nữ và thanh niên, củng cố hoạt động của Ủy ban Xây dựng hòa bình LHQ. Các nỗ lực này cần có cách tiếp cận bao trùm, có tính đến các chính sách quốc gia và nhu cầu của người dân.

Tiến trình xây dựng, thương lượng Nghị quyết do New Zealand, và Saint Vincent và Grenadines là các nước đồng bảo trợ chủ trì đã diễn ra từ tháng 10 đến 12 năm nay./.

Theo vov.vn

.