Đoàn viên thanh niên thành phố Hà Giang tích cực “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (23/3/2012)

HGĐT- ĐVTN thành phố Hà Giang là một lực lượng trẻ, lớn mạnh, năng động và luôn tích cực sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động. Báo cáo của BCH Thành đoàn, năm 2011 đã triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” có hiệu quả.

Trong đó, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có 2 đặc thù chính là “học tập” và “làm theo”; xác định đây là cuộc vận động lớn, có sức ảnh hưởng về định hướng nhận thức chính trị, tư tưởng của ĐVTN trong thời kỳ đổi mới, Thành đoàn đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện cuộc vận động tạo phong trào sôi nổi trong đoàn viên, thanh thiếu niên.


Đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết: “Để bồi dưỡng nhận thức cho ĐVTN, Thành đoàn đã tổ chức các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nghiên cứu sinh hoạt các chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh...” và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Những phút cuối đời của Bác”... cho 6.037 lượt ĐVTN tham gia. Sau khi thực hiện “học tập” ĐVTN đã có sự chuyển biến về nhận thức, nêu cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện theo tiêu chuẩn đạo đức cách mạng; ý thức trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động tại cơ quan và nơi cư trú; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư văn hóa.”


Còn việc “làm theo” gắn với chủ đề: “Xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị trong sạch vững mạnh; rèn luyện nâng cao ý thức đạo đức; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và thực hiện khẩu hiệu hành động: “Quyết tâm không cam chịu đói nghèo, biến khó khăn thành cơ hội phát triển”. Để đạt được mục tiêu này, Thành đoàn đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động có hiệu quả như: Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội” đã huy động được trên 10.000 lượt ĐVTN tham gia chỉnh trang đô thị, thực hiện phong trào bảo vệ quê hương, tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động hiến máu nhân đạo... Phong trào “Thanh niên xung kích trong cải cách hành chính” với 100% cán bộ Đoàn áp dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. BCH Thành đoàn đã vận động thanh niên tham gia chương trình phát triển kinh tế của Thành phố, tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia xuất khẩu lao động, nghiên cứu và học tập tại nước ngoài. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp” với nhiều hoạt động thiết thực, tiêu biểu là các đoàn trường đã xây dựng các quỹ khuyến học và trao 28 xuất học bổng trị giá trên 10 triệu đồng cho các ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Hơn nữa, Đoàn – Hội – Đội ngày càng lớn mạnh với việc đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới, năm qua đã kết nạp được 930 đoàn viên.


Sau khi phát động phong trào đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt được những thành tích cao trong việc hình “học tập” và “làm theo”. Tiêu biểu như: tập thể Đoàn Công an Thành phố, Đoàn trường Chuyên, Đoàn phường Quang Trung, Đoàn xã Phương Độ, Đoàn phường Minh Khai và 5 thanh niên tiêu biểu được Tỉnh đoàn tuyên dương.


Tuy nhiên, việc “học tập” và “làm theo” vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa có những việc làm thiết thực gắn với chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Công tác kiểm tra, đôn đốc thiếu sâu sát, chưa thực hiện công tác tuyên dương, nhân rộng điển hình thường xuyên. Một bộ phận cán bộ Đoàn, Hội, Đội chưa thực sự gương mẫu, thiếu năng động sáng tạo trong việc triển khai cuộc vận động tại cơ sở. Ngoài ra, còn có một bộ phận thanh niên ngoài tổ chức Đoàn, Hội chưa được tiếp cận tham gia cuộc vận động do Thành đoàn chưa có kế hoạch triển khai đến những đối tượng này.


Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi vào đời sống thực tế của ĐVTN và nhân dân địa phương, BCH Thành đoàn năm nay tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, đoàn viên có nhận thức đúng đắn với mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thúc đẩy mỗi ĐVTN phải tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, phong cách lề lối làm việc như: thực hiện ngày làm việc 8 tiếng, tích cực tham gia các phong trào ở cơ quan và địa phương, cải tạo môi trường làm việc “Xanh – Sạch – Đẹp”.

THANH HẢI