Nghị định về Hòa giải thương mại

Thứ Ba, 05/09/2017, 10:27 (GMT+7)

Từ 15.4.2017, Nghị định về Hòa giải thương mại có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Nghị định về Hòa giải thương mại nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định về Hòa giải thương mại tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Nghị định về Hòa giải thương mại; góp phần triển khai Nghị định về Hòa giải thương mại kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

 

NGHỊ ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

.