Luật Bình đẳng giới

Thứ Ba, 05/09/2017, 10:38 (GMT+7)

BHG- Từ 1.7.2017, Luật Bình đẳng giới có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Bình đẳng giới nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Bình đẳng giới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới; góp phần triển khai Luật Bình đẳng giới kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

 

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

.