4 nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Thứ Ba, 30/03/2021, 08:20 (GMT+7)

 

 

Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Biên phòng Việt Nam 2020 . Theo đó, người dân cần biết 4 nội dung cơ bản của Bộ đội Biên phòng như sau.

Thứ nhất: Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng

Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng bao gồm:

  • Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

  • Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

  • Đồn Biên phòng, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội Biên phòng.

Thứ hai: Trang bị của Bộ đội Biên phòng

Bộ đội Biên phòng được trang bị phương tiện quân sự, dân sự, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Lưu ý: Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng.

Thứ ba: Ngày truyền thống, tên giao dịch quốc tế, con dấu của Bộ đội Biên phòng

- Ngày 03 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng, Ngày biên phòng toàn dân.

- Tên giao dịch quốc tế của Bộ đội Biên phòng Việt Nam là Vietnam Border Guard.

- Bộ đội Biên phòng sử dụng con dấu có hình Quốc huy trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thứ tư: Trang phục, màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết phương tiện của Bộ đội Biên phòng

- Quân hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, phù hiệu, quân phục, lễ phục của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng do Chính phủ quy định.

- Tàu thuyền, tàu bay, ô tô và phương tiện khác của Bộ đội Biên phòng có màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Khi làm nhiệm vụ, tàu thuyền phải treo quốc kỳ Việt Nam và cờ hiệu Bộ đội Biên phòng.

Chi tiết xem tại Luật Biên phòng Việt Nam 2020, có hiệu lực từ 01.01.2022.

D.T (T.h)

.