Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lũng Hồ

Thứ Ba, 15/10/2019, 08:23 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã Lũng Hồ (Yên Minh) tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Do vậy, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân; qua đó, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Cán bộ xã Lũng Hồ tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình cho nhóm hộ thôn Lũng Hồ 3.
Cán bộ xã Lũng Hồ tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình cho nhóm hộ thôn Lũng Hồ 3.

Là xã thuộc vùng ba của huyện Yên Minh, có tới 98% là đồng bào dân tộc Mông. Những năm trước đây, trình độ nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế; nên thường xảy ra tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Trước thực trạng đó, để giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật; hàng năm, xã tập trung triển khai một số giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL và kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã. Đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, đội ngũ tuyên truyền viên của xã có 14 người; trong 9 tháng đầu năm, xã đã tổ chức được 3 cuộc tuyên truyền, hội nghị với 69 buổi tại các thôn, bản; thu hút hơn 3.684 lượt người dân tham gia. Các nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại và tố cáo, Luật Cư trú, Luật Đất đai… Ngoài ra, cán bộ tư pháp xã còn chủ động phối hợp với MTTQ, Đoàn trợ giúp pháp lý tỉnh và huyện tổ chức tuyên truyền một số Bộ luật tới toàn thể cán bộ, người dân tại xã.

Về hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở cũng phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết ở các cơ quan pháp luật. Hiện, toàn xã có 23 tổ hòa giải tại 23 thôn, bản. Từ đầu năm đến nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền tới đông đảo người dân; xã chỉ mới tiếp nhận 1 vụ tranh chấp đất đai. Việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật cũng được chú trọng, chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật đặt tại UBND xã và tại các nhà văn hóa thôn với trên 240 đầu sách đã tạo điều kiện và thu hút cán bộ, nhân dân trên địa bàn đến tìm hiểu, nghiên cứu.    

Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước thực trạng khó khăn về trình độ, nhận thức của người dân; xã đã triển khai những việc làm thiết thực, cụ thể trong công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn trong những năm qua và đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, các tầng lớp nhân dân. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPB, thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và thực hiện công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL và trợ giúp pháp lý, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong toàn xã, triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành kịp thời đến với nhân dân. Đồng thời tiếp tục đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBDGPL, bảo đảm công tác PBGDPL ngày càng đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao.

Bài, ảnh: Hồng Cừ

.