Hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế

Thứ Tư, 21/07/2021, 09:05 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế tới người nộp thuế (NNT) luôn được Đảng bộ và lãnh đạo Cục Thuế quan tâm. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của công tác thuế nói chung, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Thuế hàng năm; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh giao. 

Lãnh đạo Cục Thuế trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2020. (Ảnh chụp tháng 1.2021)							 Ảnh: Đỗ Thị Duyên
Lãnh đạo Cục Thuế trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2020. (Ảnh chụp tháng 1.2021) Ảnh: Đỗ Thị Duyên

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý thuế. Thông qua công tác tuyên truyền, hỗ trợ giúp NNT nắm bắt tốt hơn về cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, về lĩnh vực thuế, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của NNT đối với ngân sách nhà nước (NSNN). Đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của NNT, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cũng giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Thuế về vị trí, vai trò của công tác quản lý thuế, từ đó làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ NNT với các hình thức như: Hỗ trợ qua điện thoại; trực tiếp tại cơ quan thuế; tập huấn chính sách thuế; hội nghị đối thoại chính sách thuế với NNT; hỗ trợ bằng văn bản; thông qua trang Thông tin điện tử Cục Thuế; gửi email đến NNT,...

Từ yêu cầu thực tiễn của công tác thuế đặt ra, hàng năm Cục Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chỉ đạo định hướng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế. 

Kết quả thực hiện giai đoạn 2016 -2020, hàng năm Cục Thuế  tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan: Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Nội dung phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế tới NNT bằng nhiều hình thức, từ đó đã nâng cao sự hiểu biết và tự giác chấp hành chính sách thuế của NNT. Kết quả đã tổ chức 90 hội nghị trên toàn tỉnh; đăng tải 80 tin, 120 bài về hoạt động của ngành, của doanh nghiệp; biểu dương khen thưởng 350 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế. Biên soạn 20 bản tin đăng trên bản tin tư pháp, bản tin nội bộ phát hành đến các Chi bộ trong toàn Đảng bộ, phục vụ cho công tác tuyên truyền về thuế tại cơ sở. Công tác tuyên truyền của ngành Thuế đã giúp NNT nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật thuế, chính vì vậy hiệu quả công tác thu ngân sách ngày một nâng cao, giảm số vụ vi phạm pháp luật thuế so với trước đây. 

Kết quả công tác tuyên truyền đã góp phần vào kết quả thu NSNN của ngành Thuế Hà Giang, điển hình năm 2016 thu đạt 110,4% dự toán tỉnh giao; năm 2019 đạt 103,3% dự toán, năm 2020 đạt 101% dự toán; tỷ lệ đăng ký khai thuế, nộp thuế điện tử luôn đạt từ 95% trở lên, trong đó tỷ lệ tờ khai đúng hạn đạt 98%.

Trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh về công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế của ngành hàng năm. Duy trì, đổi mới hình thức, nội dung chuyên mục: “Chính sách thuế và cuộc sống” hàng tháng trên Báo Hà Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tập trung tuyên truyền các chính sách thuế mới được ban hành trong năm 2021, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19. Tiếp tục phát huy những kết quả và thành tích đạt được, Cục Thuế phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đỗ Văn Tân (Cục Thuế tỉnh)

.