Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân vùng khó khăn

Thứ Năm, 01/10/2020, 14:00 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân đóng vai trò rất quan trọng, là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Vì vậy, thời gian qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL luôn được các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt và mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Hội viên phụ nữ xã Vần Chải (Đồng Văn) tham gia tư vấn về việc làm, bình đẳng giới.
Hội viên phụ nữ xã Vần Chải (Đồng Văn) tham gia tư vấn về việc làm, bình đẳng giới.

Đồng chí Nguyễn Duy Sụn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Việc tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu của đông đảo tầng lớp nhân dân; hình thức tuyên truyền đã có nhiều đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Cơ quan Tư pháp đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp trong chỉ đạo công tác PBGDPL, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị. Thông qua việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào vùng khó khăn, khu vực biên giới để từ đó thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo cho việc tuyên truyền, PBGDPL đến với người dân, từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương đã biên soạn 215 cuốn sổ tay, 116.094 tờ gấp, 545 băng-zôn, pano tuyên truyền pháp luật và 2.544 bộ tài liệu (Bản tin pháp luật; Đề cương tuyên truyền; Thu thanh tuyên truyền, PBGDPL song ngữ Việt - Mông; Đĩa  DVD; Tài liệu tiếng dân tộc) và tổ chức được trên 1.000 hội nghị tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân. Trong đó, tuyên truyền cho đối tượng là nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức được 137.291 lượt người; đối tượng đặc thù là nông dân nông thôn được 220.630 lượt người; đồng bào dân tộc thiểu số 59.941 lượt người; lao động tại các doanh nghiệp 581 lượt người; nạn nhân bạo lực gia đình 541 lượt người; người khuyết tật 1.283 lượt người; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc 445 lượt người…

Nội dung tập trung tuyên truyền các nhóm văn bản pháp luật mới ban hành và văn bản pháp luật quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, như: Bộ Luật lao động; Luật Cán bộ công chức; Luật Viên chức; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Bảo hiểm y tế; Luật An toàn thực phẩm và những văn bản pháp luật mới ban hành, gồm: Lao động việc làm; Bảo hiểm xã hội; Bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia;… Đặc biệt tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để người dân vùng khó khăn, khu vực biên giới biết và tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân, các đơn vị chức năng của tỉnh đã triển khai, thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) tại cơ sở. Theo đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm TGPL của tỉnh: Trong 8 tháng đầu năm 2020, trung tâm tham gia tố tụng 215 vụ việc; tư vấn pháp luật 278 vụ việc; tư vấn trực tiếp tại các đợt truyền thông về TGPL tại cơ sở là 258 vụ việc. Bên cạnh đó, trung tâm cũng tổ chức các đợt truyền thông về TGPL cho trên 30 xã nghèo, thôn, xóm đặc biệt khó khăn thuộc các huyện: Mèo Vạc, Xín Mần, Hoàng Su Phì, Đồng Văn, Yên Minh, Bắc Quang,… với sự tham gia của hàng nghìn lượt người. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về Luật TGPL năm 2017; chính sách hỗ trợ kinh phí cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người khuyết tật; hỗ trợ TGPL cho cựu chiến binh, người dân tại các xã, thị trấn khu vực biên giới khi có yêu cầu…

Bằng nhiều hình thức, giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tiễn của địa phương, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, nhất là đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội và góp phần nâng cao quản lý của nhà nước bằng pháp luật.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.