Hoàng Su Phì, đa dạng công tác tuyên truyền pháp luật

Thứ Ba, 10/04/2018, 15:50 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển KT-XH; cấp ủy, chính quyền huyện Hoàng Su Phì luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Lãnh đạo xã Tụ Nhân tuyên truyền, vận động người dân thôn Nắm An không tự ý vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê.
Lãnh đạo xã Tụ Nhân tuyên truyền, vận động người dân thôn Nắm An không tự ý vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Là huyện miền núi, biên giới; điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó, trình độ dân trí thấp… Do vậy, nhận thức về pháp luật của người dân cũng còn nhiều hạn chế. Để giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, hàng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, xã, thị trấn; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành cho lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện. Hiện, toàn huyện có 49 báo cáo viên pháp luật và 563 tuyên truyền viên ở các xã, thị trấn. Năm 2017, toàn huyện tổ chức được 650 buổi tuyên truyền về các lĩnh vực pháp luật cho trên 230 nghìn lượt người; xuất bản được 4 Bản tin PBGDPL với 2.000 cuốn cho trên 6.000 lượt người đọc… Ngoài ra, Phòng Tư pháp huyện còn chủ động phối hợp với MTTQ huyện, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thành lập tổ, đội công tác trực tiếp đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa tuyên PBGDPL cho người dân; phối hợp với Công an huyện mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Công an xã, trưởng bản, công an viên, người có uy tín nhằm giúp họ nâng cao kiến thức pháp luật để tuyên truyền cho người dân.

 Việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật cũng được chú trọng; chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ngày càng có hiệu quả. Hiện, toàn huyện có 26 Tủ sách pháp luật, mỗi tủ sách có trên 120 đầu sách và các văn bản pháp luật các loại nhằm tạo điều kiện và thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn đến tìm hiểu, nghiên cứu. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, trường học đều được trang bị tủ sách; trong đó, có các sách pháp luật. Toàn huyện hiện có 199 Tổ hòa giải cơ sở, với trên 1.118 hòa giải viên. Năm 2017, các tổ hòa giải tiếp nhận và tiến hành hòa giải 103 vụ; trong đó, hòa giải thành 87 vụ, tỷ lệ hòa giải thành đạt 84%, tăng 5% so với năm 2016; lĩnh vực hòa giải chủ yếu là các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân, gia đình.

Đồng chí Bùi Thanh Hưởng, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Thời gian qua, công tác PBGDPL luôn được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật... Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và UBND xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền PBGDPL; đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBDGPL, bảo đảm công tác PBGDPL ngày càng đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: TIẾN LÂM

.