Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Luật Quản lý nợ công (Sửa đổi) và Luật các tổ chức tín dụng (Sửa đổi)

Thứ Ba, 17/10/2017, 09:40 (GMT+7)

BHG - Ngày 16.10, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Luật Quản lý nợ công (Sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) (Sửa đổi). Dự Hội nghị có các đồng chí: Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Ngọc Hải, ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Xuân Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc NHNN tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Luật Quản lý nợ công (Sửa đổi) và Luật các TCTD (Sửa đổi) được Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV nhằm tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nợ công theo hướng đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, góp phần phát triển KT – XH; quy định sử dụng nguồn vốn nhà nước để thực hiện phương án cơ cấu lại các TCTD yếu kém.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào các dự thảo luật: Đối với Luật Quản lý nợ công, thống nhất phương án giao Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công; Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nợ công; các cơ quan khác cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ; đề nghị Chính phủ xem xét kế hoạch nợ công cụ thể của các địa phương; bổ sung khoản 5 điều 64 quy định chi tiết nợ công và các số liệu liên quan để đối chiếu, xác nhận; ở khoàn 42, điều 48 đề nghị tăng mức trần bảo lãnh của chính phủ đối với các địa phương khó khăn lên mức 90%. Đối với Luật các TCTD, các đại biểu tập trung cho ý kiến về Quy định sử dụng nguồn lực nhà nước để thực hiện phương án cơ cấu lại các TCTD yếu kém; bổ sung điều 152c về biện pháp hỗ trợ chi trả tiền vượt hạn mức; điều 148b và 149c về các chính sách thuế tại dự thảo luật; điều 146e về trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt; phương án chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt; giải pháp xử lý chuyển tiếp các trường hợp ngân hàng thương mại đã mua bắt buộc…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang giải trình và làm rõ một số  vấn đề các đại biểu quan tâm; đồng thời tổng hợp ý kiến của đại biểu vào dự thảo luật để trình Quốc hội hóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

AN GIANG

.