Những hình ảnh lưu lại lịch sử Hà Giang giai đoạn 1891 - 1944

Chủ Nhật, 15/08/2021, 10:27 (GMT+7)
 
Thực hiện: Huy Toán - Minh Châu
.